Derlediklerimiz

1 2.900 2.901 2.902 2.903 2.904 2.926 26118 / 26326
Başbakan geçen cumartesi İstanbul'da hastane açmış. Konuşmasında sağlıktaki icraatlarını anlatmış. Eskiden sağlık sektöründe devletin, özel sektörün ve vakıfların rekabeti varmış. İktidarları zaman ...
'Makine Kırıcılılığı, Ludizm ve Bugünkü Emek Hareketinin Sorunlarına Yaklaşım, Yeni Mücadele Biçimleri' başlığında özetlenebilecek bir tartışma, 26 Temmuz'da Murat Çakır'ın 'İşçilerin İlkel Tepki Biçi ...
67 dolar ve çıkmaya devam... Petrolün varil fiyatı iki yıl önce 30 dolar civarındaydı. Yıl başından bu yana yüzde 50 artarak geçen hafta 67 doları geçti. Paris'teki Societe General'de üst düzey pet ...
Bu dönem, Marks'ın Kapital'de belirttiği tarihleri temel alırsak, 16.yüzyılın ortalarından buharlı makinelerin üretime girmeye başladığı yıllara 1780'lere kadar sürmüştür. Hemen hemen iki yüz yılı b ...
Sendikal örgütlülüğün ülkemizde henüz anlamını yitirmediği yıllarda, toplusözleşme masasına oturulmadan önce yapılmış anlamlı bir araştırmaydı. Petrol-İş Sendikası, üyeleri arasında yaptığı araştırmad ...
Türkiye'deki gazetelerse şu iki gerçeğin artık halktan da saklanamaz hale geldiğini gösteriyor. Birincisi, borsa başdöndürücü yüksekliklere erişirken ekonomi gittikçe kırılganlaşıyor, böylece bir mali ...
BAĞIMSIZ BİR SENDİKA ELEŞTİRİSİ Sendika demokratik bir kitle ve emek örgütüdür. Devlet aygıtına rağmen oluşmuş, söylemi ile sivilleşmiş ve özgür bireylerden oluşmuş örgütlü bir yapıdır. Siyasi partile ...
"Anadilde öğrenim hakkı"...25 Mayıs 2005 günü Yargıtay Genel Kurulu'nun (YGK) oy birliğiyle (45 üyeli) "anadilde öğrenim hakkı" gerekçesiyle Eğitim Sen'i kapatma kararı üzerine 3 Temmuz'da Ankara'da K ...
Türkiye ve Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerin tarımsal üretimine sadece Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (AB-OTP) yön vermez. Tarımsa ...
1 2.900 2.901 2.902 2.903 2.904 2.926 26118 / 26326