Derlediklerimiz

1 2.899 2.900 2.901 2.902 2.903 2.924 26109 / 26313
Sendikal örgütlülüğün ülkemizde henüz anlamını yitirmediği yıllarda, toplusözleşme masasına oturulmadan önce yapılmış anlamlı bir araştırmaydı. Petrol-İş Sendikası, üyeleri arasında yaptığı araştırmad ...
Türkiye'deki gazetelerse şu iki gerçeğin artık halktan da saklanamaz hale geldiğini gösteriyor. Birincisi, borsa başdöndürücü yüksekliklere erişirken ekonomi gittikçe kırılganlaşıyor, böylece bir mali ...
BAĞIMSIZ BİR SENDİKA ELEŞTİRİSİ Sendika demokratik bir kitle ve emek örgütüdür. Devlet aygıtına rağmen oluşmuş, söylemi ile sivilleşmiş ve özgür bireylerden oluşmuş örgütlü bir yapıdır. Siyasi partile ...
Türkiye ve Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerin tarımsal üretimine sadece Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (DB) ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (AB-OTP) yön vermez. Tarımsa ...
"Anadilde öğrenim hakkı"...25 Mayıs 2005 günü Yargıtay Genel Kurulu'nun (YGK) oy birliğiyle (45 üyeli) "anadilde öğrenim hakkı" gerekçesiyle Eğitim Sen'i kapatma kararı üzerine 3 Temmuz'da Ankara'da K ...
Yukarıda aktarılanlara karşın Murat Çakır "... Antalya'da yaşanan olay, yeni oluşan işçi kitlesinin tepkilerinden birisini oluşturmaktadır" yargısına varıyor; bu yargı doğru mudur? Bana göre kesinli ...
'İstanbul'da '40 yıl sonra yeniden' sloganıyla hayata geçirilen ve geçtiğimiz ay şaşaalı bir törenle hizmete sokulan Caddebostan Plajları'na halk büyük ilgi gösteriyor. Ancak yıllardır burada oturanla ...
Sokaktan bir dilenci geçiyor; genç bir adam. Meslek erbabı belli ki, inanılmaz iç paralayıcı bir sesle bağırıyor avaz avaz: "Açım! Açım! Yardım edin!" Apartmanlara, aylık kirası en az sekiz yüz mily ...
İşgal kuvvetleri komutanı kara kıllı erkekler, kadınlı kızlı, çoluklu çocuklu orduyu su kenarına indirir indirmez zafer sarhoşluğuyla anında 'sivil' vaziyete geçmektedir: Üstlerinde 'üniforma' niyetin ...
1 2.899 2.900 2.901 2.902 2.903 2.924 26109 / 26313