Derlediklerimiz

1 2.877 2.878 2.879 2.880 2.881 2.898 25911 / 26076
Tüsam olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz sempozyumda işçi sınıfının sosyal gerçekliğindeki değişimi ve sınıf hareketindeki arayışları temel eksen yapmıştık. Hem bu sempozyum oturumlarında hem d ...
Sermaye, dünyanın her yerinde emeğin kazanılmış kamusal haklarına karşı topyekün bir saldırı gerçekleştirmektedir. Ülkemizde de bu saldırının koç başı "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği" adı altında yür ...
Kazanılan zaferlerin, hakların, mücadelelerin görünmeyen kahramanlarıdırlar. Kaybedilen savaşların sorumlusu olurlar, cezaevlerinde, işkencehanelerde gocunmadan, erinmeden, yılmadan, yorulmadan dir ...
Financial Times'dan Wolfgang Muchau 'nun salı günü vurguladığı gibi Avrupa'da anayasanın geleceğinden çok daha önemli bir çatışma sürüyor. ''Bu, Avrupa toplumsal modelini savunanlarla Anglo sakson kap ...
Fransa'daki referandum, AB içindeki gerilimin göstergelerinden sadece biriydi. Bu tür gerilimler, epeyce bir zamandır, AB ülkelerindeki iç politikaları fazlasıyla etkiliyor. Fransa ve Almanya'nın önde ...
Eğitim-Sen kapatılmış. Brezilya'nın Venezüella yakınlarında ki Para eyaletinde bir Topraksızlar yerleşim yerinde MST'li eğitimciler toplantısına katıldığım ana denk geldi bu haberi almak. Kendi başına ...
Basına yansıyan birçok açıklama bu sonucun salt Fransa'nın içişlerine ait bir karar olmadığını gösteriyor. Bu sonucu Fransız Devrimi kadar önemli bulanlar var. O derecede olmasa bile bu oy oranının, ...
Bir hegemonya projesi olarak AB süreci Daha önce de değindiğim gibi, Avrupa Birliği, aslında Avrupa merkez ülkelerindeki büyük sermayenin örgütlenmesiyle, yaşadığı mekânı düzenlemesiyle, böylece d ...
Bilindiği gibi, genişleme ve derinleşme, AB'nin artzamanlı ama bütünleşik iki temel stratejisidir. Genişleme, yeni pazar alanlarını bünyesine katmak, derinleşme ise piyasa önceliklerine tabi bir kurum ...
1 2.877 2.878 2.879 2.880 2.881 2.898 25911 / 26076