Derlediklerimiz

1 2.875 2.876 2.877 2.878 2.879 2.898 25893 / 26076
Kapitalizmin egemen olduğu sınıflı toplumlarda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel etken sınıflararası güç ilişkileridir. Kapitalist sistemin doğası gereği en fazla güce sahip olan sınıf, sermay ...
Kapatma davasının hikayesini hepimiz biliyoruz; işçi sınıfının ve bu bütünün bir parçası olan kamu emekçilerinin örgütlü olmasından rahatsızlık duyan düzen bileşenleri, "AB'ye Uyum" masalını anlatırke ...
Faşizmin "anadilde eğitim hakkını" savunmakta ısrar etmesi halinde kapatmakla tehdit ettiği Eğitim-Sen, tüzük değişikliğini görüşmek üzere 3 Temmuz'da Olağanüstü Genel Kurul'unu topladı. Genel Kurul s ...
Biz bu konuda ısrarla ve ısrarla, bunun sadece anadilde öğrenim meselesi olmadığını; davanın siyasal olduğunu, siyasal yanıt verilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu davanın Eğitim-Sen'i MGK çizgisine çe ...
Yargıtay'ın ikinci kapatma istemi sonrasında, başını ÖDP'nin çektiği Eğitim-Sen'deki hakim sendikal anlayışların durumu da, aynen böyleydi. Kolay yoldan demokratikleşme hevesine kapılan bu AB'ciler, k ...
Eğitim-Sen herkesin "anadilinde öğrenim görme hakkını" savunduğu için suçlanarak kapatılmak istenmesiyle birlikte Eğitim Sen kapatılma gündemine kilitlenmişti. Aylardır bu gündeme kilitlenmesine karşı ...
Eğitim-Sen Genel Kurulu'na müdahaleyi örgütlemek amacıyla, Eğitim-Sen'i teslim etmeyelim, MGK'nın talimatına boyun eğmeyelim, fiili meşru savunma hakkımızı kullanalım şiarlarıyla birçok şubede oluştur ...
Tüzüğün 61. maddesinde yeralan "tüzük değişikliğinin beşte iki çoğunlukla yapılabileceği" ibaresi "salt çoğunluk", 37. maddesinde yeralan şube açılması için 500 üyenin gerekli olduğu ibaresi 400 üye, ...
3 Temmuz bir milat değil elbette, ancak on yılları bulan kamu emekçileri mücadelesinde önemli bir dönemeçtir. Kimileri tarafından durumun vahameti yol ayrımı olarak yorumlansa ve kimilerince bitiş teo ...
1 2.875 2.876 2.877 2.878 2.879 2.898 25893 / 26076