Derlediklerimiz

1 2.874 2.875 2.876 2.877 2.878 2.898 25884 / 26076
Eğitim-Sen Genel Kurulu'nda üyelere küfredildi, tekme atıldı, delege kartları yırtıldı, salona girmeleri engellendi. Üyeler bu duruma 'Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz?', 'Eğiti ...
Gramofonlara dair...Profesyonel yağcıları ve ''rantiye'' TV ekonomistlerini bir kenara bırakalım. Bu işi bilenlere bakalım. Örneğin bir emektar gramofonun şu günlerde çaldığı kırık plağı dinleyebiliri ...
Eğitim-Sen Genel Kurulu'nun yapıldığı dönem dikkatlice incelendiğinde Dünyada ve Türkiye'de olağanüstü gelişmelerin olduğu bir sürece rastladığı rahatlıkla görülecektir. Amerika'nın Ortadoğu merkezli ...
''Hariri sermayesi Suudi sermayesiyle iç içedir. Refik Hariri hem Lübnan, hem Suudi vatandaşı idi ve hep Kral Fahd 'ın gözdesi olarak kaldı. 1989'da Suudiler, Hariri aracılığıyla Lübnan iç savaşının t ...
Efendiler ve hokkabazlar G-8'in zengin sofrasından, Afrika halkının önüne atılması planlanan kırıntıların karşılığında istenenlere geçmeden önce bir gerçeği kısaca anımsamalıyız. G-8 toplantısında dün ...
Son aylardaki tartışmalar hatırlanırsa yaşanan gelişmenin büyük bir sürpriz olmadığı rahatlıkla görülebilir. Zaten İşçi Mücadelesi olarak davanın başlangıcından itibaren var gücümüzle çalışmalara katı ...
Mekân, zaman ve kültür Popüler deyimle ''küreselleşme'' ve ''teknolojik devrim'' çağındayız. Kısaca anımsarsak: Küreselleşme dünyanın ekonomik ve kültürel ''yüzeyinin'' sermayenin serbestçe dolaşabile ...
Demokratik burjuva ulusçuluğunun, yani insan haklarına, anayasal vatandaşlığa dayalı; etnisite, dil, din, kültürü özel sayan; politikanın dışına atan ulusçuluk anlayışının zorunlu gereklerinden biri d ...
Sınıf mücadelelerinin çok çetrefilli olduğunu, sürekli strateji ve taktikler salınımında geliştiğini biliyoruz. Yine biliyoruz ki geri adımlar, yenilginin yaşandığı noktada zafere ulaşmak için örgütse ...
1 2.874 2.875 2.876 2.877 2.878 2.898 25884 / 26076