Derlediklerimiz

1 2.861 2.862 2.863 2.864 2.865 2.881 25767 / 25926
Basına yansıyan birçok açıklama bu sonucun salt Fransa'nın içişlerine ait bir karar olmadığını gösteriyor. Bu sonucu Fransız Devrimi kadar önemli bulanlar var. O derecede olmasa bile bu oy oranının, ...
Bir hegemonya projesi olarak AB süreci Daha önce de değindiğim gibi, Avrupa Birliği, aslında Avrupa merkez ülkelerindeki büyük sermayenin örgütlenmesiyle, yaşadığı mekânı düzenlemesiyle, böylece d ...
Bilindiği gibi, genişleme ve derinleşme, AB'nin artzamanlı ama bütünleşik iki temel stratejisidir. Genişleme, yeni pazar alanlarını bünyesine katmak, derinleşme ise piyasa önceliklerine tabi bir kurum ...
Duygusalım, biliyorum! Karşımda kollarını kavuşturmuş köşe yazarı. Gazeteci de değil, piyasa uzmanı. Devlet ve özel sektör arasında salınan "iyi" bir yönetici ve danışman. Yakınıyor, Ercan Kumcu. ...
Savunma ve yardımlaşma gruplarından sendika konfederasyonlarına Başlangıçta işçi 'örgütleri' savunma ve yardımlaşma grupları olarak ortaya çıktı. Her kapitalist işletme'de kurulan örgütler, zamanl ...
Bush yönetimi dış politikasını, geçenlerde Condoleezza Rice 'ın Wall Street Journal 'da belirttiği gibi Ortadoğu 'ya odaklamış durumda. İkinci sırada da Rusya'nın ''arka bahçesini'' ele geçirme projes ...
Isı ölçer aletinin bir benzeri toplumsal öfke ölçümü için geliştirilmiş olsaydı, eminim, ibre şu günlerde tavan yapardı. Gündelik yaşamın en ufak ayrıntısında gözleniyor, bu topraklarda gün be gün büy ...
'Fazla' sorunu, mekân 'düzenlemesi' Kapitalizmin tarihine baktığımızda, üç olgu dikkatimizi çeker. Birincisi, bu üretim tarzı ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren, kârlı/ verimli olarak kullanam ...
1 Mayıs İşçi Bayramı- ki bizim literatürümüzde işçi sınıfının dayanışma ve mücadele günüdür; algılayışımızda ise bu sistemin, bu dünyanın bütün ezilenlerinin, sömürülenlerinin, mazlumlarının protestol ...
1 2.861 2.862 2.863 2.864 2.865 2.881 25767 / 25926