Derlediklerimiz

1 2.860 2.861 2.862 2.863 2.864 2.881 25758 / 25926
Kaplanlara, kurtlara ve kuzulara dair... Mao , ''Emperyalizm kâğıttan kaplandır'' diyordu: İhtişamlı ama kof. Humeyni de, Waşhington ile Tahran arasındaki ilişkiyi ''kurtla kuzu arasındaki ilişkiy ...
''Yeni Dünya Düzeni'' , ''Küreselleşme'' , ''Vaşington Uzlaşması'' vs... gaipten gelen ilahi sesler gibi, siyasetçileri sersemleterek huşu ile itaate yöneltmektedir. Bu ne muazzam bir cazibedir ki, si ...
İran'da da ''oyun'' bozuldu Başkanlık seçimlerinde yarışın, muhafazakâr Rafsancani ile reform yanlısı adaylar arasında gerçekleşmesi bekleniyordu. Her iki taraf da serbest piyasa, özelleştirme y ...
Tüsam olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz sempozyumda işçi sınıfının sosyal gerçekliğindeki değişimi ve sınıf hareketindeki arayışları temel eksen yapmıştık. Hem bu sempozyum oturumlarında hem d ...
Sermaye, dünyanın her yerinde emeğin kazanılmış kamusal haklarına karşı topyekün bir saldırı gerçekleştirmektedir. Ülkemizde de bu saldırının koç başı "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği" adı altında yür ...
Kazanılan zaferlerin, hakların, mücadelelerin görünmeyen kahramanlarıdırlar. Kaybedilen savaşların sorumlusu olurlar, cezaevlerinde, işkencehanelerde gocunmadan, erinmeden, yılmadan, yorulmadan dir ...
Financial Times'dan Wolfgang Muchau 'nun salı günü vurguladığı gibi Avrupa'da anayasanın geleceğinden çok daha önemli bir çatışma sürüyor. ''Bu, Avrupa toplumsal modelini savunanlarla Anglo sakson kap ...
Fransa'daki referandum, AB içindeki gerilimin göstergelerinden sadece biriydi. Bu tür gerilimler, epeyce bir zamandır, AB ülkelerindeki iç politikaları fazlasıyla etkiliyor. Fransa ve Almanya'nın önde ...
Eğitim-Sen kapatılmış. Brezilya'nın Venezüella yakınlarında ki Para eyaletinde bir Topraksızlar yerleşim yerinde MST'li eğitimciler toplantısına katıldığım ana denk geldi bu haberi almak. Kendi başına ...
1 2.860 2.861 2.862 2.863 2.864 2.881 25758 / 25926