Derlediklerimiz

1 2.858 2.859 2.860 2.861 2.862 2.881 25740 / 25926
Demokratik burjuva ulusçuluğunun, yani insan haklarına, anayasal vatandaşlığa dayalı; etnisite, dil, din, kültürü özel sayan; politikanın dışına atan ulusçuluk anlayışının zorunlu gereklerinden biri d ...
Sınıf mücadelelerinin çok çetrefilli olduğunu, sürekli strateji ve taktikler salınımında geliştiğini biliyoruz. Yine biliyoruz ki geri adımlar, yenilginin yaşandığı noktada zafere ulaşmak için örgütse ...
Kapitalizmin egemen olduğu sınıflı toplumlarda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel etken sınıflararası güç ilişkileridir. Kapitalist sistemin doğası gereği en fazla güce sahip olan sınıf, sermay ...
Kapatma davasının hikayesini hepimiz biliyoruz; işçi sınıfının ve bu bütünün bir parçası olan kamu emekçilerinin örgütlü olmasından rahatsızlık duyan düzen bileşenleri, "AB'ye Uyum" masalını anlatırke ...
Faşizmin "anadilde eğitim hakkını" savunmakta ısrar etmesi halinde kapatmakla tehdit ettiği Eğitim-Sen, tüzük değişikliğini görüşmek üzere 3 Temmuz'da Olağanüstü Genel Kurul'unu topladı. Genel Kurul s ...
Biz bu konuda ısrarla ve ısrarla, bunun sadece anadilde öğrenim meselesi olmadığını; davanın siyasal olduğunu, siyasal yanıt verilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu davanın Eğitim-Sen'i MGK çizgisine çe ...
Yargıtay'ın ikinci kapatma istemi sonrasında, başını ÖDP'nin çektiği Eğitim-Sen'deki hakim sendikal anlayışların durumu da, aynen böyleydi. Kolay yoldan demokratikleşme hevesine kapılan bu AB'ciler, k ...
Eğitim-Sen herkesin "anadilinde öğrenim görme hakkını" savunduğu için suçlanarak kapatılmak istenmesiyle birlikte Eğitim Sen kapatılma gündemine kilitlenmişti. Aylardır bu gündeme kilitlenmesine karşı ...
Eğitim-Sen Genel Kurulu'na müdahaleyi örgütlemek amacıyla, Eğitim-Sen'i teslim etmeyelim, MGK'nın talimatına boyun eğmeyelim, fiili meşru savunma hakkımızı kullanalım şiarlarıyla birçok şubede oluştur ...
1 2.858 2.859 2.860 2.861 2.862 2.881 25740 / 25926