Derlediklerimiz

1 2.852 2.853 2.854 2.855 25686 / 25692
Eğer senato da tercihini aynı yönde kullanırsa, yürütme, Kongre'nin kabul ya da reddedebileceği ikinci ihtimal pek gerçekçi görünmüyor uluslararası ticari anlaşmalar imzalayabilecek. Bu tedbir olmadan ...
Gelişmiş toplumların bütünlüğünü tehdit eden ve ağır cezaları zorunlu kılan iki konu, "kentlerdeki şiddet olayları" ve "gençler arasında suç işleme" etrafında şekillenen ahlakçı bir panik dalgası tüm ...
İroni bir tane değil ki: Bir taraftan piyasa ilişkileri ve sermaye, yeni teknolojinin ilk anda açtığı özgürlükler alanının sömürgeleştirilmesini neredeyse tamamlamak üzere, diğer taraftan, siyasi ikti ...
Bir yanınız savaşa cepheyken başta savunma bakanı olmak üzere ABD siyasetçileri ülkenize bonkör ve hoşgörülü davranacaklarını söylüyorlarsa!.. IMF programını kaytarmadan gerçekleştirmeniz için ata ...
Biz dünyadan, onların bizden aldığından daha fazla mal satın alıyoruz. Dünya ekonomisi toparlanmak için ABD piyasasına bağımlı olmaya devam ediyor" (The Washington Post 27/04). Gerçekten de 1990'lar b ...
11 Eylül sonrasında ve özellikle de Ortadoğu'daki son durum karşısında ABD - Avrupa arasındaki görüş farklılıkları ile Washington'ın tek başına daha "gür" ve "muhalefetsiz" çıkmaya başlayan sesi, tek ...
Tartışmalar henüz yeni başlamakla birlikte, ekonomik resesyonun neden bu kadar hafif ve kısa sürdüğüne ilişkin bır konsensüs oluşmaya başladı. Pazartesi günü değindiğim gibi, kamu harcamalarındaki ani ...
Başta Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesi İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmeyi gündeme getirirken, dünya basınında ve diplomatik çevrelerde iki soru öne çıkmaya başladı: Şaron nereye gidiyor? Fil ...
Önemli olan, gerek çekilen sıkıntıların varılacak hedefe, gerekse bu sıkıntıların toplumsal dağılımının hakkaniyete uygun olup olmadığıdır. Bu iki koşulun belirli ölçüde sağlanmış olması halinde sorun ...
1 2.852 2.853 2.854 2.855 25686 / 25692