Derlediklerimiz

1 2.842 2.843 2.844 2.845 2.846 2.865 25596 / 25781
Yargıtay'ın ikinci kapatma istemi sonrasında, başını ÖDP'nin çektiği Eğitim-Sen'deki hakim sendikal anlayışların durumu da, aynen böyleydi. Kolay yoldan demokratikleşme hevesine kapılan bu AB'ciler, k ...
Eğitim-Sen herkesin "anadilinde öğrenim görme hakkını" savunduğu için suçlanarak kapatılmak istenmesiyle birlikte Eğitim Sen kapatılma gündemine kilitlenmişti. Aylardır bu gündeme kilitlenmesine karşı ...
Eğitim-Sen Genel Kurulu'na müdahaleyi örgütlemek amacıyla, Eğitim-Sen'i teslim etmeyelim, MGK'nın talimatına boyun eğmeyelim, fiili meşru savunma hakkımızı kullanalım şiarlarıyla birçok şubede oluştur ...
Tüzüğün 61. maddesinde yeralan "tüzük değişikliğinin beşte iki çoğunlukla yapılabileceği" ibaresi "salt çoğunluk", 37. maddesinde yeralan şube açılması için 500 üyenin gerekli olduğu ibaresi 400 üye, ...
3 Temmuz bir milat değil elbette, ancak on yılları bulan kamu emekçileri mücadelesinde önemli bir dönemeçtir. Kimileri tarafından durumun vahameti yol ayrımı olarak yorumlansa ve kimilerince bitiş teo ...
Mekân, zaman ve kültür Popüler deyimle ''küreselleşme'' ve ''teknolojik devrim'' çağındayız. Kısaca anımsarsak: Küreselleşme dünyanın ekonomik ve kültürel ''yüzeyinin'' sermayenin serbestçe dolaşabile ...
Demokratik burjuva ulusçuluğunun, yani insan haklarına, anayasal vatandaşlığa dayalı; etnisite, dil, din, kültürü özel sayan; politikanın dışına atan ulusçuluk anlayışının zorunlu gereklerinden biri d ...
Sınıf mücadelelerinin çok çetrefilli olduğunu, sürekli strateji ve taktikler salınımında geliştiğini biliyoruz. Yine biliyoruz ki geri adımlar, yenilginin yaşandığı noktada zafere ulaşmak için örgütse ...
Kapitalizmin egemen olduğu sınıflı toplumlarda, toplumsal ilişkileri belirleyen en temel etken sınıflararası güç ilişkileridir. Kapitalist sistemin doğası gereği en fazla güce sahip olan sınıf, sermay ...
1 2.842 2.843 2.844 2.845 2.846 2.865 25596 / 25781