Derlediklerimiz

1 2.813 2.814 2.815 2.816 2.817 2.819 25335 / 25371
Daha önce bu köşede "Kamu yönetimi ve personel rejimi" başlıklı yazı ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK) Tasarısı"nın personel politikası irdelenmiş; "Sağlıkta sözleşmeli personel çalıştırılması" il ...
Grevin ertelenme gerekçesi "genel sağlık ve milli güvenliği tehdit" olarak açıklanıyor. Cam işçilerinin grevi genel sağlığı nasıl tehdit edebilir? Artık cam şırıngalar da kullanılmıyor ki, hastaneler ...
Avrupa Tıkanıklığı Ergin Yıldızoğlu / 23 Şubat 2004 - Cumhuriyet Ekonomik, siyasi, askeri alanlarda güç yansıtabilecek, Avrupa sermayesini koruyabilecek, ona yeni alanlar açabilecek bir blok oluş ...
Bugün bu sorunu tartışırken, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bir cümlesi ile konuya girmek istiyorum. Babacan, geçen gün bir toplantıda konuşurken şöyle bir cümle sarf etti: "Ücretleri enflasyonun üzerin ...
Bugün bu sorunu tartışırken, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın bir cümlesi ile konuya girmek istiyorum. Babacan, geçen gün bir toplantıda konuşurken şöyle bir cümle sarf etti: "Ücretleri enflasyonun üzerin ...
İç dinamikler arasında sosyal devlet görüşü ve bunun dayandığı toplumsalcı görüş çözülmüş, sosyal devletin yerini piyasa kurallarını koruyucu devlet ve bireyselci görüş almıştır. Bundan dolayı, artık ...
Özellikle çıkacak yasayla birlikte ilk etapta bir milyona yakın kamu emekçisinin iş (eğitim, sağlık, tarım, kültür, vb. kamu alanında çalışanlar) güvencesinin ortadan kalkacağı sözleşmeli sisteme geçi ...
160 Gün Süren Şanlı Coca-Cola Direnişi Elde Edilen Kazanımlarla Başarılı Bir Şekilde Sonuçlanmıştır 19 Mayıs 2005 tarihinde başlayan ABD Emperyalizminin simgelerinden Coca- Cola'daki Direnişimiz, 1 ...
Timsah göz yaşları Hani madalyonun iki yüzü de var derler ya, işte öyle bir şeydi, geçen hafta Şii liderin ölümüne neden olan bombalı saldırı. Madalyonun bir yüzünde, CNN, New York Times, Washington ...
1 2.813 2.814 2.815 2.816 2.817 2.819 25335 / 25371