Derlediklerimiz

1 2.786 2.787 2.788 2.789 2.790 2.797 25092 / 25170
Bu, "sıcak paraya dayalı büyüme" diye adlandırılabilecek bir kulvardı. Sıcak para da denilen, kısa vadeli sermaye hareketlerinin girişini özendiren, bunun için de içeride faizi yüksek, döviz kurunu dü ...
I. Özel Askeri Şirketlerin Ortaya Çıkışı Özel askeri şirketlerin belirişi, son zamanlardaki global ve ulusal düzeydeki siyasal dönüşümlerle yakından ilgili. Yirmibirinci yüzyılın başlangıcı bize, ...
Kayıt dışılıkla ilgili verileri açıklayan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanvekili Tuncay Teksöz, kayıt dışı istihdam edilenlerin büyük bir kısmının ücretsiz aile işçisi olduğuna dikkat çekti. Kayıt dış ...
Teşbihte hata olmaz derler; bizim meclis adeta bir devrim meclisi gibi çalışıyor. Kamu yönetimi ve belediyelerle ilgili düzenlemelere bakmak bile bu kanıya ulaşmak için yeterli. Bir ucunda; şeffaflık, ...
Hazırladığı raporlarla Türkiye'nin sosyal çöküntünün eşiğine geldiğine dikkat çeken ATO, dün dört bölümlük ‘Neler Oluyor Bize?’ raporunun ilki olan 'Dilenen Türkiye Dosyası'nı, bugün de 'Hayatsız Kadı ...
İlk çeyreğin büyüme rakamı, kriz öncesi 2000 ilk çeyreğinin de üstünde. Önce, bu büyümeye etki eden dinamiklere değinelim. Tarımda yüzde 7.5 küçülme yaşanan ilk çeyrekte sanayinin, özellikle imala ...
Henüz kriz öncesi düzeyine gelemeyen Türkiye'nin üzerindeki 87 ülke içerisinde Bulgaristan, Rusya, Malezya, Arnavutluk, Türkmenistan, Arjantin gibi ülkeler yer alıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma ...
Her daim 'bardağın yarısı boş' demeye eğilimli olanlar; ''Bush gelme!'' dedik, geldi. ''İstanbul'un kapılarını NATO'ya kapatıyoruz!'' dedik, kapılar üstümüze kapandı. ''Biz NATO zirvesini engelleyebil ...
Defne Sarısoy: İstanbul'daki NATO zirvesinde, ABD Başkanı George W. Bush'un da katılımıyla, ABD'nin ağırlığını koyduğu bir birlik görüntüsü çıktı ortaya. İsterseniz önce, ABD'nin kendi politikasına NA ...
1 2.786 2.787 2.788 2.789 2.790 2.797 25092 / 25170