Derlediklerimiz

1 2.783 2.784 2.785 2.786 2.787 2.797 25065 / 25170
Nefesleri tutarak umut ya da korkuyla bekleyeceğimiz bir haftaya girmiyoruz, saksıyı çalıştırmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Oysa ortalık, "17 Aralık'ta dananın kuyruğu kopacak, kıllı kuyruğu acep ...
İstatistikler, kadınların ''çalışma hayatından çekilişlerinin'' sürdüğünü gösteriyor. Verilere göre, son 1 yıl içinde kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 28.8'den yüzde 27.7'ye düşerken ev kadınlı ...
Birleşik Metal Sendikası'nın çıkartmış olduğu Sendikam adlı gazetenin Kasım-Aralık 2004 sayısından alınmıştır. ...
Gerçi sayın Düzel'in söyleşi gerekçesi biraz farklıydı. Azınlık Raporunu "bir sendikacının" yırtması karşısında meğer herkes "kim bu sendikacılar, sendikaları nasıl yönetiyorlar, zorbalığa çok mu alış ...
SSK'nın ürettiği ilacın eşdeğeri ilacı yüzde 646 oranında daha pahalıya satan ilaç firmaları var SSK'dan daha ucuza satan yerli ve yabancı firma yok Petrol-İş Sendikası, İstanbul-Şişli'de kurul ...
Türkiye'de tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunun aile işletmesi şeklinde olduğu bilinen bir gerçektir. 1980 ile birlikte çokuluslu tarım ve gıda şirketleri; aile işletmeciliğinin verimliliği düşürdü ...
Tarım, Türkiye için pek çok açıdan önem taşıyan bir sektördür. Sosyal devlet anlayışının gerekli kıldığı uygulamalar ve kamu işletmeleri nasıl teker teker yok ediliyorsa, bir bütün olarak tarım sektör ...
Sevgili Atilla Özsever yazısında "Hollanda Tilburg Üniversitesi'nden Frank Hendrickx"in bir toplantıda anlattıklarını aktarıyor. Hendrickx, Hollanda'daki esneklik uygulamalarını övmüş ve AB çalışma me ...
Dünyada tarımda istihdam edilen nüfusun yüzde 96.2'si Türkiye'nin de içinde olduğu yoksul ülkelerde. Buna karşılık tarımda çalışan bir kişi, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 672 dolarlık, gelişmiş ü ...
1 2.783 2.784 2.785 2.786 2.787 2.797 25065 / 25170