Derlediklerimiz

1 2.709 2.710 2.711 2.712 2.713 2.788 24399 / 25090
Onları genellikle tramvayda veya otobüste renkli renkli giysileri, yarım örtülü saçları, uzun bıyıkları ve deri ceketleriyle, ya taşıdıkları çuvallarını sürüklerken ya da kucaklarındaki bebeklerini su ...
"Soğuk Savaş"ın ardından oluşan gerçeklik içinde ortaya çıkan iki eğilim, 2000'li yıllarda, hızla bu gerçeklikten koparak biri siyasi, diğeri mali iki spekülatif köpük oluşturmaya başladılar. Bunlar ...
İnsan Hakları haftasına girdik. İşkencecilerin, üniformalı katillerin ebedi dokunulmazlığı karşısında çok isyan etmişliğimiz var. Bu yüzden vatan haini, marjinal, terörist ve benzeri yaftalarla onurla ...
21 Kasım 2006 tarihinde Nepal Hükümeti ile Maoist Parti arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması"nın tam metni Başlangıç Nepal halkının 1951'den sonra ve öncesindeki tarihi mücadeleler ...
Birgün Gazetesi'nden Ulaş Gürpınar'ın röportajı Gönül kuşu bu, susar mı? Şu sıralarda İnternet üzerinde fırtına' gibi esen bir Kâzım koyuncu parçası var. Tamamı olmasa bile büyük bir kısmı dinleneb ...
İktisatta Nobel'i alacaklar arasında adı geçen Paul Krugman aynı zamanda New York Ti-mes'ta "köşe yazarV'dır, ya da daha doğrusu "op-ed" yazarıdır. 'Köşe yazar'ını tırnak içinde yazıyoruz, çünkü New Y ...
'Baba ve Piç' kolay ve 'hazla' okunan bir roman. Teknik açıdan hemen hiçbir sorunu yok; edebiyat fakültelerinde öğrenilen modellere özellikle de "post-modern roman" tarzına uygun araçları başarıyla ku ...
Tayfun İşçi - KESK eski MYK Üyesi Kamu emekçileri sendikalarında korkunç bir tükeniş yaşanıyor. Niteliksel gerilemenin yanı sıra niceliksel olarak ta büyük bir üye kaybı var. Özellikle öğre ...
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)/ ya da aynı anlamda olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri(STÖ) gerçekliği ve kavramı, burjuvazinin yükselen değerleri arasında. 1970'lerde beliren, 1980'li yıllarda piyasay ...
1 2.709 2.710 2.711 2.712 2.713 2.788 24399 / 25090