Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.901 18 / 26105
Biden’ın bir yıllık deneyimi şunu gösteriyor: Halk sınıfları yararına ekonomik gelişmeler, talepler, beklenenin aksine, her zaman, halk sınıflarının desteğini alamayabiliyor... ...
"2026 yılında imtiyaz sözleşmesi dolacak ve altyapısının tamamı yeniden devlete dönecek olan Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi karşılığında Varlık Fonu'nun ne kadar bir bedel ödeyeceği ve bu işlemi yap ...
Türkiye sendikaları bugün kadına yönelik ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik kadın çalışmaları, bunu yürütmek amacıyla kurulan kadın komisyonları ve kadın uzmanlık daireleri konusunda bir m ...
Başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Sayıştay'ın denetleyemediği TVF için her yıl yapılan bağımsız denetim sonuçlarının, her yıl ekim ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesi gerekiyor. İşte ...
Enerji sektöründeki akıldışılığı durdurmak için hemen devletleştirme yapılsın diyoruz. Zor mu? Kamucu hedeflerle belirlenip, emeğin çıkarlarıyla hareket edilirse hiç de zor değil ...
Bir itiraftır nafaka: Evlilik içinde kadınların harcadığı karşılıksız emeğin erkekleri güçlendirirken kadınları güçsüzleştirip yoksullaştırdığının, kadınların harcadıkları emek karşılığında erkeklerde ...
ABD, Ukrayna üzerinde savaş senaryolarını yoğunlaştırmakla pek çok kazanım elde etmenin peşinde. Bu nedenle sıcak bir savaş olmazsa bile gerilimi hep sıcak tutarak amaçlarına ulaşmanın peşinde ...
DB Raporu, önümüzdeki yıllarda olası bir borç krizinde çevre ülkelerinin 'borç hafifletme' seçenekleri üzerinde odaklanıyor ...
Filmin en iyi yanı, karakterinin biyografisine neredeyse noktası virgülüne sadık kalınarak çekilmesi. Marighella’nın yaşamını belli bir noktadan itibaren ele alarak ilerleyen film, uzun politik tartış ...
1 2 3 4 2.901 18 / 26105