Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.998 18 / 26982
Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve bu iktidardan kurtulma isteği ne kadar haklı ve anlaşılır bir duygu ve beklenti ise onun basıncına teslim olarak hareket etmek de devrimci bir değişime öncülük iddiası ...
Adıyaman’da, patriyarkanın depremin yarattığı yıkımla iç içe geçerek kadınların yaşamları, bedenleri, duyguları üzerindeki baskıyı daha da şiddetlendirdiğini gördüm. Bu noktada biz feministlerin kadın ...
ABD’nin helikopterle ilişkisini inkâr etmesi Kürtlerle kurulan denklemi değiştirmiyor. Gizemi ne olursa olsun helikopter Kürt’ün Kürt’le olan çelişkisine, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye ile olan açmaz ...
Emek piyasalarında aynı işi yapan erkekler, kadınlardan her zaman daha yüksek ücret alıyor. Ücret konusunda cinsiyet ayrımcılığı yapılıyorsa eşit ücret mücadelesi de cinsiyetçiliğe karşı ses çıkarmamı ...
Bu savaş yalnızca çok kârlı bir fiyasko olmadı, savaş harcamaları, ABD kapitalizminin, finansal balonunu daha da şişirerek 2007/8 krizini hazırladı ...
İstanbul’daki Newroz alanında 13-14 yaşındaki Kürt çocuklarının kesk u sor u zerli bayrakları törensel bir havayla açması Kürt halkının Newroz’a yüklediği anlamların tarihsel devamlılığını olduğu kada ...
Son yapılan ihalelerle birlikte toplam teklif büyüklüğü ile konut sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, konut başına maliyet ortalama 1,8 milyon TL'ye yaklaşıyor ...
İddiaya göre; hükûmet, Ekim 2021'de Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda isim değişikliğine gidildiği günlerde aynı kararname ile AFAD'ı da bakanlık yapmak istedi. Ancak Soylu'nun karşı çıkması so ...
ABD’de iki bankanın batmasının ardından yeni bir küresel kriz mi patlak veriyor endişesi sürüyor. Piyasalardaki kaos ortamı öncelikle “korunaklı limanlara” sığınmayı, dolayısıyla Türkiye gibi ülkeler ...
1 2 3 4 2.998 18 / 26982