Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.820 18 / 25378
Her türden devlet büyüklerinin en sık yaptıkları vurgu “devletimiz güçlüdür” şeklinde tezahür eder. Bu gücün suç ile olan bağını da Uğur Mumcu konuyla ilgili yazılarını topladığı kitabında teşhir etmi ...
Tefessüh sözcüğü bilindiği üzere çürümüşlükte dibe vurma anlamında kullanılır. Son iki hafta boyunca yoğunluk oluşturacak şekilde devlet-mafya ilişkileri üzerine yapılan haber ve yorumlar burjuva devl ...
Çarşamba günü itibarıyla sekiz gün önce başlayan ve 28 gün içinde tamamlanması gereken koalisyon kurma çabaları başarısızlıkla sonuçlanırsa Netanyahu açısından, kurtulma çabaları süreci devam edebilec ...
Türkiye’de çocukların yaşadıkları, maruz bırakıldıkları ayırımcılığı görünür kılan raporun amacı; her tarihsel dönemde değişebilen, artan ya da azalan ya da biçim değiştirebilen çocuğa yönelik ayrımcı ...
Kadınlar olarak her gün maruz kaldığımız müdahale ve şiddet eylemlerine karşı hepimizin aşina olduğunu düşündüğüm kolektif öfke alışverişinin, görsel kodlardaki tahayyülü Fatma ...
İkizdereli kadınlar yaşamı savunuyor. Ataerkiye ve kapitalizme karşı yerelde kendiliğinden örgütlenen bu mücadelenin yaşam mücadelesi olduğunu biliyor, hep birlikte kadınlar olarak haykırıyoruz: Yaşam ...
Kudüs ve genel olarak İsrail-Filistin çatışması her gündeme geldiğinde ajitasyon dozu arşa varan söylemlerin ve sloganların da bombardımanı başlıyor. Zaten gündem sıkıntısı çekmediğimiz coğrafyada sür ...
selaların filistin’den duyulmadığına eminim. orada, işgal gücünün katlettiği canların, abluka ve ırkçılığı yüzünden tedavi göremeyenlerin, covid olup ölenlerin selaları duyuluyor ...
Hemşireler İlk Sesten Son Nefese isimli belgesel filmle, yaşadıkları farklı deneyimleri, sorunları dile getirdiler. Belgesel son olarak 15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde 3 Mayıs’ta gösteril ...
1 2 3 4 2.820 18 / 25378