Derlediklerimiz

1 2 3 4 2.797 18 / 25167
"Biliyorum ablam çıkacak ve çıktığında da kadınlar için özerk demokratik bir üniversite ve özgür bir ülke için tekrardan mücadele etmeye devam edecek. Bu yıldırma politikası bizler de etki bıraktı san ...
AKP, damadın kaybolmasında beri bir çözülme yaşıyor. Erdoğan bu dökülmeleri en son gayretiyle engelleme çabasında. Uzay masalı ve Gare operasyonu bu dökülmeleri tutmak için son gayretler ...
Geçenlerde bir yazıma (28/01/21) siyasal İslamın AKP rejiminde, kendini istikrarlı biçimde tekrar eden istikrarsızlıkların, bu “istikrarının” bozulmaya başladığına dikkat çekmiştim ...
Dış borç ödemeleri ve cari açığın finansmanı için bu yıl yaklaşık 200 milyar dolara ihtiyaç duyan Türkiye’nin bu yükle 2021 virajını alması kolay görünmüyor ...
Adaletin gerçekleşmesini talep eden dinleyiciler, aslında ifşa edenlerden sonra sürecin en çok içine dahil olan, mücadeleyi sürdüren ve fazlasıyla sorumluluk yüklenenler ...
İstihdam, mevcut işgücünün işveren tarafından ücret karşılığı ya da ücretsiz çalıştırılmasıdır. İşgücü ile istihdam birbirlerinden farklı kavramlardır: İşgücü halihazırda çalışanlar (istihdamdaki bire ...
Ne hikmetse yüzü aşkın gazeteci yargılamasında bir tek Kürt gazeteciler “basın kartı sahibi” olamadıkları için gazeteci değil terörist sayılıyor. Örnekse Van’da iki köylüye askerin işkence etmesi, bi ...
Feminist grev, dünya çapındaki başkaldırının tekabül ettiği farklı eylem biçimlerini, ücretli-ücretsiz emeği merkeze alacak şekilde tahlil edebilmemize ve kadın özgürlük mücadelesini bu tahlil doğrult ...
Yargıtay cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında eğer fiziksel bulgu, görgü tanığı, görüntü kaydı gibi deliller bulunmuyor ise beraat kararı verme eğilimi gösteriyor ve kendi yerleş ...
1 2 3 4 2.797 18 / 25167