Sinematek

1 14 15 16136 / 136
1915 Ermeni Soykırımı sadece 1915’te kalmadı; 1940’lardaki Varlık Vergisi’ni, Struma gemisini, Haymatlosları, 6-7 Eylül olaylarını, Maraş, Çorum, Sivas katliamlarını beraberinde getirdi. 100 yıllık ta ...
1 14 15 16136 / 136