Sinematek

1 12 13 14121 / 121
Onları ülkelerine ihanet edip Hitler için savaşmaya ikna eden de daha sonra kurşuna dizilmek üzere Sovyetler Birliği’ne teslim eden de Türkiye’dir ...
Herkesin peşine casus takmak yerine sizin bilgisayar, telefon gibi cihazlarınızı casus gibi kullanıyorlar ...
Basit bir restorasyon sonrasında kaldığı yerden devam etmesini ve sistemin yeni bir diktatör üretmesini mi bekleyeceğiz? ...
1915 Ermeni Soykırımı sadece 1915’te kalmadı; 1940’lardaki Varlık Vergisi’ni, Struma gemisini, Haymatlosları, 6-7 Eylül olaylarını, Maraş, Çorum, Sivas katliamlarını beraberinde getirdi. 100 yıllık ta ...
1 12 13 14121 / 121