Kültür-Sanat

1 109 110 111 112 113 114 999 / 1022
Sosyal araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan 2004 yılı almanağı ...
Kitap sanayinin, tarımı da kendine dönüştürdüğü, kentin kırı neredeyse yuttuğu, kentte, kırda, doğada ve doğal olarak doğrudan insanların kendilerinde birçok sorunu doğurduğu bu süreçte, insanlığın ma ...
Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (TÜSAM) , geçtiğimiz yıl 15-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği ve 'Sınıf Çalışmaları Sempozyumları' ana başlığı altında her yıl düzenlemeyi planladığı ...
Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet ...
Bu kitap, televizyonda anlam üretiminin toplum ve kültür yaşantısıyla olan gerilimli ilişkisi çerçevesinde, ulusal televizyonun 90'lı yıllarımızı niteleyen gelişmeler ve toplumsal duygu yapısıyla gird ...
Haftada bir defa sinemaya giden bir birey, 1001 adet filmi ancak 20 yıllık bir sürede izleyebilir, o da her film için ünlü bir eleştirmenin yorumunu alamadan. Şimdi bir şansımız var; ''Ölmeden Önce Gö ...
Türkiye'de kapitalizmin doğuşu, gelişimi ve seyri konusunda oldukça duru ve akıcı diliyle kaynak bir kitap. ...
Ankara'da kapıcılar, gündelikçiler, eşleri ve işverenleri ile yapılan derinlemesine görüşmelere, anketlere ve katılımcı gözleme dayanan kapsamlı bir saha araştırması ve "ücretli ev emeği" konusunda ön ...
Türkiye'de toplumsal sınıf çalışmalarıyla ilgilenenler için kaynak kitap. ...
1 109 110 111 112 113 114 999 / 1022