Kitap

1 52 53 54 55 56 57 486 / 507
Sosyal araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan 2004 yılı almanağı ...
Telekomünikasyon, Kitle İletişimi, Yazılım ve İnternet ...
Bu kitap, televizyonda anlam üretiminin toplum ve kültür yaşantısıyla olan gerilimli ilişkisi çerçevesinde, ulusal televizyonun 90'lı yıllarımızı niteleyen gelişmeler ve toplumsal duygu yapısıyla gird ...
Haftada bir defa sinemaya giden bir birey, 1001 adet filmi ancak 20 yıllık bir sürede izleyebilir, o da her film için ünlü bir eleştirmenin yorumunu alamadan. Şimdi bir şansımız var; ''Ölmeden Önce Gö ...
Türkiye'de kapitalizmin doğuşu, gelişimi ve seyri konusunda oldukça duru ve akıcı diliyle kaynak bir kitap. ...
Ankara'da kapıcılar, gündelikçiler, eşleri ve işverenleri ile yapılan derinlemesine görüşmelere, anketlere ve katılımcı gözleme dayanan kapsamlı bir saha araştırması ve "ücretli ev emeği" konusunda ön ...
Türkiye'de toplumsal sınıf çalışmalarıyla ilgilenenler için kaynak kitap. ...
"Elinizdeki metin, "Yeniden-Üretim Üzerine" Jacques Bidet tarafından gerçekleştirilen editoryal çalışmanın ardından, Fransa'da 1995 yılında yayınlanmıştır. Yani Althusser'in ölümünden beş yıl sonra. ...
1 52 53 54 55 56 57 486 / 507