Kitap

1 51 52 53 54 55 57 477 / 507
Bi kitap Ece Temelkuran'ın Venezüella'da gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını anlattığı bir kitap değil, turistik bir Venezüella güzellemesi hiç değil.. Bu kitap, Latin Amerika'da yaşanan bi ...
Türkiye'de kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları vb. sorunlara ilişkin, bunun ötesinde kentte top­lumsal hareketlerin potansiyeline ve anlamına ilişkin bakış açısı­nı genişleten bir kitap. ...
Krishan Kumar'ın orjinal adı "Utopia and Anti-Utopia in Modern Times" olan kitabı Kalkedon yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. ...
Üç Ayda Bir Çıkan Ortak Kitap Dosya: Emperyalizm ve Küreselleşme ...
Antonio Gramsci (1891-1937) ölümünden önce komünist çevreler dışında pek fazla bilinmezken, bugün 20.yüzyılın adı sıkça anılan ve yapıtları başka dillere çevrilen kültür eleştirmenlerinden ve siyaset ...
Martin Hart-Landsberg ve Paul Burkett'in bu çalışması, büyük bir devrim-sonrası toplumunun sosyalizmden kapitalizmin ekonomisine doğru nasıl yöneldiğini inceleyen sağlam temellendirilmiş bir Marksist ...
Özgür Üniversite Kavram Sözlüğü kelimelerin, kavramların, kuramların neden ve nasıl ideolojik egemenliğin ve köleleştirmenin araçları haline getirildiklerini gözler önüne sermek için kavramlar dünyası ...
Sosyal araştırmalar Vakfı tarafından hazırlanan 2004 yılı almanağı ...
Kitap sanayinin, tarımı da kendine dönüştürdüğü, kentin kırı neredeyse yuttuğu, kentte, kırda, doğada ve doğal olarak doğrudan insanların kendilerinde birçok sorunu doğurduğu bu süreçte, insanlığın ma ...
1 51 52 53 54 55 57 477 / 507