Emek

1 2 3 4 5 2.152 27 / 19367
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), Ankara'da depremden kurtulup farklı illere göçen öğretmenlerin sorunlarına çözüm talebiyle sokaktaydı ...
Uluğ Enerji ile DİSK/Enerji-Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin 'deprem bölgesine yatırım' bahanesiyle sefalet ücreti önermesinin ardından işçiler ve sendika temsilcileri şirke ...
TÜİK'in verilerine göre dar tanımlı işsizlik düşerken geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,9'a yükseldi. DİSK-AR bunun nedeninin iş bulma ümidinin azalması ve işsizlerin iş aramaktan vazgeçmesi olduğunu sö ...
Yunanistan'daki tren katliamının ardından işçilerin, kamu emekçilerinin ve öğrencilerin eylemleri sürerken DİSK/Nakliyat-İş, Yunan işçi sınıfı ve halkıyla dayanışmak için Yenibosna nakliyat ambarların ...
DİSK'li kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları kapsamında Beşiktaş'ta eylemdeydi. Kadınlar "Ayaktayız, dayanışmayla değiştireceğiz" yazılı pankart açarak "Yaşasın kadın dayanışması" sloganla ...
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) deprem bölgesindeki incelemelerini rapor haline getirdi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Deprem sonrası devletin geç gelmesi, çadırkent ve kon ...
Uluğ Enerji ile DİSK/Enerji-Sen arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, işverenin 14 bin 230 lira ücret önermesiyle enerji işçileri direnişe geçtiklerini duyurdu ...
DİSK/Genel-İş' bağlı Emek Araştırma Dairesi'nin raporuna göre Türkiye’de kadın istihdamı halen erkeklerin yarısı kadar, 3 milyondan fazla kadın güvencesiz çalışıyor, sendikalılık oranı çok düşük, depr ...
TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 16’ncısını 6 Mart 2023 tarihinde “8 Mart’a Giderken Depr ...
1 2 3 4 5 2.152 27 / 19367