Bilim

1 2 3 27 9 / 235
İnsanın doğayla kurduğu talana ve tahribata dayalı ilişkinin zoonozların ortaya çıkışını kolaylaştırması; COVID-19, maymun çiçeği virüsü hastalığı gibi salgınların son olmayacağını bize göstermektedir ...
COVID-19 ile mücadele uzun solukludur ve aşılanmalar süreklilik arz etmelidir. Özellikle mutasyonların önlenmesi için az gelişmiş ve yoksul ülkelere de aşılar uygun koşullarda sağlanmalıdır. Bunlar ya ...
Dünya genelindeki olgulara bakıldığı zaman ise erkeklerin kadınlardan daha fazla hastalığa yakalandığı ancak COVID-19’un uzun dönemli sonuçları ile olumsuz sosyoekonomik etkilerine kadınların daha faz ...
Kentlerde yönetim açmazlarını ve eşitsizlikler sarmalını kırmak, ancak hukuksal ve kurumsal zemine oturmuş kapsayıcı ve katılımcı politikalar, güçlü bir yerellik ve küçülme ile mümkün ...
Zoonoz hastalıkların önüne geçmek için öncelikle kendi evcil hayvanlarımızın aşı ve parazit ilaçlarını düzenli bir şekilde yaptırmalıyız. Çocuk parkı, köpek parkları, piknik alanları ve okul bahçeleri ...
Uçak kabinleri "yeterli havalandırma" sınıfına girer ve tedbirler esnetilir mi bilinmez; ancak Omicron gibi daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni varyantların ortaya çıktığı/çıkabileceği de düşünüldüğün ...
Biyosfer, Vernadski’nin dönemi için devrim niteliğinde bir teoriydi. Bu teori, dünyayı karmaşık bir yapı ve bir etkileşim sistemi olarak ele alan Gaia hipotezinin de öncülü olarak kabul ediliyor. Bu a ...
Omikron varyantının daha hafif yakınma ve belirtilere neden olduğu belirtilse de mevcut Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu da risk gruplarına bulaşmanın daha hızlı ...
Muhakkak filmin sanatını değerlendiren ustalar çıkacaktır; o nedenle biz burada işin bilimine ve (bilim) felsefesine bakalım. Don't Look Up'ta gösterilen bilim ne kadar gerçekçi? Ne tür tutarsızlıklar ...
1 2 3 27 9 / 235