arsiv

1 2 3 8.185 9 / 73658
Kapitalizmin küresel boyutta yaratmış olduğu uluslararası yeni işbölümü, sermayenin dolaşımının serbest, emeğin ise uluslararası haklardan ve güvenceden yoksun bırakılmasını öngörmekte. Böylece 20 Haz ...
AKP iktidarının Ankara girişine kurduğu polis barikatı; sadece baro başkanlarına ve sadece onların Ankara’ya girmesine karşı değil hak ve özgürlük mücadelesi içindeki emek ve demokrasi güçlerinin yürü ...
sermaye sınıfını mülksüzleştiren ve buradan kamulaştırmaya ve eşitlikçi, özgürlükçü adımlara ilerleyen bir devrimden söz etmeye çalışıyorum ...
Pandemi sürecinin yaratmış olduğu olağanüstü kriz dönemine bütün kesimler kendi penceresinden bakmaya başladı. Bir kesim var ki; tam olarak nerede konumlanmalı sorusunun yanıtsız kaldığı, stajyer avu ...
Türk-İş ve Hak-İş başta olmak üzere emek cephesi için artık ne vakit kaybetme ne de geri adım atma lüksü vardır. Çünkü her iki hal de sınıfa ağır ihanetin kapısını arkasına kadar açmak olacaktır ...
Turizmde yaşanacak ekonomik kayıplarda Koronavirüs kadar, bununla mücadelede benimsenen şeffaf olmayan veri paylaşımının da rolü olduğu açık. Kamu yönetiminde şeffaflık olmayınca, bunun ekonomik sonuç ...
15 Temmuz gazilerinin itirazları, dolandırılan besiciler, kendisinin hakemliğinde şampiyon olan “sporcular”, esnafın huzursuzluğu, yine bir köpekbalığı iştahıyla hedef alınmış kıdem tazminatları topla ...
Yasanın mevcut çalışanlar yerine gelecekte çalışmaya başlayacak olanlar açısından geçerli olması bizi yanıltmasın. 82 yıl önce yasal bir dayanağa kavuşan ve o günden beri işçi sınıfının kazanımı olan ...
“Amerika’yı yeniden büyük yapacağım” diye işe başlayan Trump, Washington Post’un aktardığına göre, göreve başladığından bu yılın nisan ayına kadar geçen 1170 günde, Amerikan halkına en az 18 bin kez y ...
1 2 3 8.185 9 / 73658