Çağdaş Hukukçular Derneği, “KİM” uygulamasını kullanan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), kişisel veri geçmişini içeren KİM uygulamasını kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

Çağdaş Hukukçular Derneği, “KİM” uygulamasını kullanan Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

ÇHD’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Soylu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun 137/1-a maddesindeki “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan soruşturulması ve hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Dilekçede, Soylu’nun, KİM uygulamasını kullanarak “mevzuat kapsamında bir sınırlandırma altına girmeden keyfi ve gayriresmi bir şekilde kişisel verileri kaydettiği, işlediği, paylaştığı bir uygulama kullandığı” ifade edildi.

ÇHD, kamu makamlarının kişisel verileri, ekseriyetle kamu düzeni ve kamu güvenliği gibi nedenlerle işlediğini ancak bu durumun, verilerin işlenmesini doğrudan meşru kılmadığını belirtti:

Kişisel verilerin, hangi gerekçelerle işleneceğine, hangi alanlarda kullanılacağına ne kadar saklanılacağına ve ne şekilde silineceğine ilişkin hem uluslararası sözleşmeler hem de anayasal hükümler ve kanuni düzenlemelerle sınırlamalar getirilir.

Bu veriler ister kamu makamları ister diğer süjeler tarafından işlensin söz konusu düzenlemelerde belirtilen sınırlamalara uyulmak zorundadır.

KİM uygulaması şöyle açıklandı:

Uygulama, IOS yazılımlı Apple marka bir telefon üzerinden kullanılıyor. Bu uygulamada barındırılan verilere veri sahibi kişilerin erişimi bulunmuyor. Kişiler kendileri hakkında hangi nedenlerle ve ne kadar süreyle veri tutulacağını, hangi kurum veya kişilerle hangi sınırlamalar ile paylaşılacağını bilmiyor ve öngöremiyor.

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesine atıfta bulundular:

Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.

https://twitter.com/CHDistanbul/status/1661697104287236096?s=20

Ne olmuştu?

ShiftDelete.Net isimli Youtube kanalında 6 Mayıs’ta yayımlanan “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonunda ne var? (Togg turu)” başlıklı videoda, ShiftDelete.Net’in kurucusu Hakkı Alkan, Soylu’nun kişisel telefonuna yüklü uygulamalara baktı.

Uygulamalardan biri olan “KİM” adlı yüz tanıma programına Hakkı Alkan’ın fotoğrafını çekip yükleyen Soylu, saniyeler içerisinde Alkan’ın kimliği de dahil bazı kişisel verilerini tespit etti.

Süleyman Soylu daha önce de bir televizyon stüdyosunda bir kadının fotoğrafını çekerek verilerini inceledi ve ismini bu uygulama sayesinde öğrenebildiğini söyledi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur