TTB’den 19. deprem bülteni: “Salgın riski göz ardı edilmemeli, güvenli içme ve kullanma suyu derhal sağlanmalıdır”

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 19’uncusunu 27 Mart 2023 tarihinde “Havalar Isınırken Salgın Riski” temasıyla yapıldı

TTB’den 19. deprem bülteni: “Salgın riski göz ardı edilmemeli, güvenli içme ve kullanma suyu derhal sağlanmalıdır”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 19’uncusunu 27 Mart 2023 tarihinde “Havalar Isınırken Salgın Riski” temasıyla yapıldı.

Toplantıda bültenin teması çerçevesinde TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Muzaffer Eskiocak deprem sonrası kalabalık, yıpratıcı yaşam koşulları sonucu sık görülebilecek hastalıklara ilişkin bir sunum yaptı. İshal, kolera, kızamık ve sıtma hastalıklarının ortaya çıkma koşulları, türleri ve yaygınlığı hakkında bilgiler veren Eskiocak, “Yeterli miktarda güvenli içme ve kullanma suyu ile atıkların uzaklaştırılması şarttır” diyerek sunumunu noktaladı.

Dr. Muzaffer Eskiocak’ın sunumunun tamamı için tıklayın.

Saha aktarımları bölümünde Dr. Onur Erden ve Dr. Selçuk Atalay Malatya’dan; Dr. Mihriban Yıldırım Hatay’dan; Dr. Gamze Varol ise Adıyaman’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda şu konuların altı çizildi:

 • Kamuoyu ilgisinin azalması ve dezenformasyon ile birlikte sağlık hizmetlerinin organizasyonundaki eksiklikler artmaktadır.
 • Adıyaman’da koruyucu sağlık hizmetlerinde eksiklik dikkat çekmektedir.
 • Sel sonrası içme ve kullanma suyuna erişimde büyük sorunlar gözlenmektedir. Su ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanamaması, salgın riskinin artmasına sebep olmaktadır.
 • Sinek ve böcek yoğunluğuna bağlı hastalıkların önlenmesi için ilaçlama yapılmamaktadır.
 • Uyuz vakalarının arttığı gözlemlenmektedir.
 • Geçici yerleşim alanlarında yangın tüplerinin dağıtılmaması olası bir yangına hızlı müdahale olanaklarını güçleştirmektedir.
 • İdari yetkililer normalleşme ve tüm poliklinikleri açma yöneliminde olsa da, fiziki koşullar buna elverişli değildir.
 • Acil servislere olan başvuru sayısında, nüfus azalmasına paralel bir azalma söz konusu değildir.
 • Sağlık emekçilerinin barınma sorunu 50 gün geçmesine karşın halen çözülememiştir.
 • Sağlık emekçilerinin ücret ve özlük haklarında sorunlar yaşanmaktadır. Aile hekimleri teşviklerini, hastanelerde çalışan hekimler teşviklerini alamadıkları gibi nöbet ücretlerini de alamamıştır.
 • Hekimlerin çok büyük çoğunluğu temel haklarının gasp edilmesine bağlı olarak tükenmektedir ve atama istemektedir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur