TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Çapa ve Cerrahpaşa hastaneleri için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Çapa ve Cerrahpaşa hastaneleri için Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Çapa ve Cerrahpaşa hastaneleri için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Sağlık Bakanı’na çağrı yaptı. Jeoloji Mühendisleri Odası, depremlerin ardından gerekli sağlık hizmetinin verilemediğini belirterek, Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre yüksek tehlike alanı içerisindeki hastanelere dikkat çekti.

Deprem sırası ve sonrasında depremzedelere sağlık hizmeti sunması gereken sağlık tesislerin bir kısmının yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle yaralılara gerekli sağlık hizmet verilememiş, birçok yaralı sağlık araçları ile ya başka kentlere nakledilmiş ya da sahra hastanelerinde ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.

Odamız yaşanan bu acı olayın tekrarlanmaması ve hastanelerimizin başta olmak üzere tüm sağlık tesislerinin deprem sırası ve sonrası servis hizmeti sunabilmesi gerektiği yaklaşımından hareketle, 3 ayrı senaryo ihtimalini göz önüne alınarak sağlık tesislerimizin olası depremler esnasında karşılaşabileceği riskler konusunda bir çalışma yapmıştır. Türkiye Diri Fay Haritası ve AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanarak 2019’da yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile 2019’dan önce yürürlükte bulunan mevzuat gereğince inşa edilen ve veri tabanımızda bulanan 2420 sağlık tesisi binasının mevcut lokasyonları da temel alınarak Türkiye’nin deprem riski en yüksek alanlarında kalan sağlık tesisleri için analiz yapılmıştır.

Açıklamada çeşitli senaryolar anlatıldı ve sonuca dair şunlar söylendi:

Sonuç olarak; Odamız tarafından sağlık tesislerinin deprem sonrası halka sağlık hizmeti gerektiği anlayışından hareketle, gerek özel sektör, gerekse kamu tarafından inşa edilmiş olan veya gelecekte inşa edilecek olan sağlık tesislerinin deprem sonrası halka servis hizmeti vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın öncelik sırasını da dikkate alarak tüm sağlık tesislerini gözden geçirmesi, fay sakınım bandı içinde (50 metrelik sakınım bandı içinde olan sağlık tesisi sayısı 4 adet) olanlar ile zayıf mühendislik özelliklerine sahip, jeolojik sakıncalı alanlar üzerine inşa edilmiş sağlık tesis binaların yıkılarak daha güvenli alanlara taşınması kararını alması, diğer alanlarda kalan binalar için ise kapsamlı deprem performans analizlerinin yapılarak yeterliliklerini gözden geçirmesi gerekmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından özel sektör tarafından, sağlık hizmeti sunmak amacıyla kullanacakları binaların sağlık hizmeti vermeye elverişli olup, olmadığına ilişkin yapacakları değerlendirmeler öncesinde, bu binaların deprem performanslarının yeterli olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren raporların AFAD Başkanlığı veya AFAD İl Müdürlüklerince kontrol edilip uygunluk görüşlerini aldıktan sonra işleme almaları gerektiği düşünülmektedir. Yine AFAD Başkanlığı’nın ülkemizdeki yapıların depremler dahil diğer doğa kaynaklı afetlere karşı performanslarını ve bu konuda yapılan çalışmaları periyodik olarak kamuoyu ile paylaşarak ülkemizin afetler karşısındaki kırılganlığını azaltacak tedbirleri alması gerekmektedir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur