Büro emekçileri sosyal hakları için iş bıraktı

Büro emekçileri BES'in çağrısıyla, iş yoğunluğunun aşırı derecede arttığı SGK'da kurum çalışanlarının ikramiye, ek ödeme ve bazı sosyal haklarının verilmesi için iş bırakma eylemi yaptı

Büro emekçileri sosyal hakları için iş bıraktı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi emekçiler iş yoğunluğunun aşırı derecede arttığı SGK’da kurum çalışanlarının ikramiye, ek ödeme ve bazı sosyal haklarının verilmesi talepleriyle iş bırakma eylemi yaptı.

Ankara SGK Emeklilik Hizmetleri Binası önünde toplanarak basın açıklaması yapan büro emekçileri, “SGK emekçilerinin mağduriyeti giderilsin” yazılı pankart açtı.

Basın açıklamasında “Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksulluğa mahkum edilmenin yanında bir de ağır iş yükü ile baş etmeye çalışmaktadır” ifadeleri kullanılırken SGK çalışanlarının haklı taleplerinin kalıcı kazanımlara dönüşene kadar mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Değerli Basın Emekçileri;

Akıl ve bilimden uzaklaşan iktidar, depreme hazırlıksız yakalanmakla kalmadı, imar afları, denetimsizlik ve partizanlıkla içini boşalttığı kamu kurumlarının basiretsizliği ile doğal afeti toplumsal bir felakete çevirdi. Sendikamız ilk günden itibaren deprem bölgesine elini uzatırken bir yandan da kamu çalışanlarının artan sorunları için çalışmalarını sürdürüyor. Acılı günlerden geçtiğimiz bir dönemde emekçileri barut fıçısına döndürerek bizi bu eylemi yapmaya iten yöneticileri kamuoyunun vicdanına
havale ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksulluğa mahkum edilmenin yanında bir de ağır iş
yükü ile baş etmeye çalışmaktadır.

Yine büyük bir felaket olarak yaşanan 1999 depremi fırsat bilinerek, sendikaların yoğun itirazına rağmen çıkarılan emeklilik düzenlemesinin yarattığı yaş mağduriyetini gidermek için çıkarılan ve hiçbir yapısal düzenleme ve önlem alınmadan alelacele uygulamaya konulan yasa neticesinde Sosyal Güvenlik Emekçileri ağır bir angaryayla baş başa bırakılmış durumdadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Yasal düzenleme daha kamuoyu ile paylaşılmadan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önünde hizmet borçlanması talebiyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Emekçileri normal iş yükünü katbekat aşan bir iş yüküyle baş başa bırakılmıştır.

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması mümkün değildir. Sorunun çözümü için kurum yetkililerini acilen yeni personel alımı yapmaya ve işlemleri makul bir süreye yaymaya davet ediyoruz. Aksi takdirde artık rutin hale gelen prim aflarıyla beraber diğer işlerin de yetiştirilmesinin mümkün olmadığının, kurumun kilitlenme noktasına geleceğinin altını bir kez daha çizerek bu ağır çalışma koşullarına ARTIK YETER! diyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, bizlerin geçmişten bugüne yaşadığı ekonomik kayıpları görmezden gelmeye devam etmektedir.

Ne yazık ki kamuda tasarruf deyince ilk olarak kamu çalışanların mevcut haklarını kısıtlamak akla gelmektedir. Bunun en çarpıcı örneği 2012 yılında yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK Emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemelerin sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmasıdır.

Sendikamızın Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu verilen iptal kararına rağmen kurum idaresinin kararı uygulamaması çalışanların haklarının yük olarak görüldüğünün ifadesidir.

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişe dönük mağduriyetlerinin yanına bir de, 3600 ek gösterge düzenlemesi dışında bırakılması eklenmiştir. Ek gösterge düzenlemesinde 85 milyon vatandaşımıza hizmet veren SGK Emekçisi görülmemiş, emeği yok sayılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi… SGK, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz:
• Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük alacaklarımızla birlikte istiyoruz!
• Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100’er puan eklenmesini istiyoruz!
• Ek gösterge düzenlemesinde yok sayılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!
• Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!
• Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, kurum çalışanların haklı taleplerinin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesini önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır.

İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

Yaşasın onurlu mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur