EYT teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda: Emeklilikte yaşa takılanlar gitti, prime takılanlar geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklifin eski kanundaki yalnızca yaş sınırını ortadan kaldırması muhalefet milletvekilleri tarafından "emeklilikte prime takılanları ortaya çıkarak" diyerek eleştirildi

EYT teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda: Emeklilikte yaşa takılanlar gitti, prime takılanlar geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak hazırladıklarını söyleyerek, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) “muazzam bir dokunuş, müjdeli bir düzenleme yaptıklarını” iddia etti.

CHP milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce, EYT’lilerin mağdur olmaya devam ettiğini belirterek düzenlemenin “prim gün sayısı mağduru”, “çıraklık ve stajyerlik mağduru” ile “deprem mağduru” ortaya çıkaracağını dile getirdi ve teklifin kapsamının genişletilmesini istedi.

EYT gitti EPT geliyor

AKP’nin hazırladığı teklif, 4447 saylı kanunu yalnızca yaş sınırlamasını ortadan kaldırılsada emeklilik için 5000 prim günü geçerli değil. 8 Eylül 1999 yılında önce işe başlayanlar için 4447 ile getirilen prim sınırı bu kanun teklifi ile ortadan kaldırılmıyor. EYT kanun teklifinden yararlanacak yurttaşlar 4447 sayılı kanuna göre primlerini doldurmuş olması gerekiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1999 yılında çıkan 4447 sayılı Kanunun, yürürlük tarihinden önce işe giren kişiler için de emeklilik koşullarını ağırlaştırması üzerine büyük bir hak kaybına uğrayan işçilerin, emekçilerin bazı hakları iade edilirken, bazıları yok sayılıyor, üstüne de yeni sorunlar ve adaletsizlikler yaratılıyor.

  1. 8.9.1999 öncesi işe girenler için yaş koşulu kaldırılmıştır ancak bu tarihten önce var olan 5000 gün prim ödeme koşuluna geri dönülmemiş, iktidar sözcülerinin bu konudaki verdikleri sözler tutulmayarak Emeklilikte Prime Takılanlar mağduriyeti yaratılmaktadır.
  2. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “kadroya” geçirilen taşeron işçilerine ilişkin zorunlu emeklilik dayatması ortadan kaldırılmakta ancak bu düzenleme öncesi, özellikle de EYT düzenlemesinin kamuoyunda tartışıldığı süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zorunlu emekliliğe son verileceğini açıklamasına rağmen iş akitleri sona erdirilen işçilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmamaktadır.
  3. 9 Eylül 1999 ve sonrası çalışmaya başlayanlar için kademeli bir geçiş öngörülmemesi, çalışanların bir gün yüzünden dahi 17-20 yıl sonra emekli olması kabul edilemez bir adaletsizliktir.
  4. Düşürülen aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısına ilişkin 8.9.1999 öncesi haklar teslim edilmemiştir. Emekli aylıklarının daha büyük bir bölümünün asgari ücretin altında kalması, emekliliği zorlaştırmakta, yaşamak için çalışmaya devam etmek zorunda olan emekli sayısı artmaktadır.

Bu sorunlar etrafında yasa teklifinde yapılması gereken düzenlemeler şunlardır:

  1. İktidar sözcüleri tarafından defalarca söz verildiği gibi 8.9.1999 öncesi çalışanlar için 5000 gün prim ödeme emeklilik için yeterli sayılmalıdır.
  2. 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilerden zorla emekli edilerek iş akdi sona erdirilenlerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçmek için, usulde paralellik ilkesi gereği maddenin yürürlük tarihi 01.10.2022 olarak değiştirilmelidir.
  3. Emeklilik yaş sınırının artışında, daha önce Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara uygun olarak “adil, makul ve ölçülü” bir kademeli geçiş düzenlemesi yapılması şarttır.
  4. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmeli, tüm aylıkları bu oranda artırılmalı ve “intibak” meselesi çözülmelidir.

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur