Çambükü’nde OSB’ye karşı direnen köylüler kazandı

Çambükü köylülerin mera olarak kullandığı alana yapılmak istenen OSB’ye karşı açılan davada mahkeme, "inşaatın telafisi güç zararlar doğuracağı" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi

Çambükü’nde OSB’ye karşı direnen köylüler kazandı

Çambükü köylülerin mera olarak kullandığı alana yapılmak istenen OSB’ye karşı açılan davada mahkeme, “inşaatın telafisi güç zararlar doğuracağı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Bianet’in haberine göre; Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, köylünün mera ve tarlalarının üzerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) karşı açılan davada dün (2 Şubat) Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.

Mahkeme kararında, tarım arazisi olarak kullanılan alanın başka herhangi bir amaçla kullanılamayacağını vurguladı.

Kararda şöyle dendi:

Amasya ili genelinde tarımsal özelliği bulunmayan başka bir alanın araştırılması gerekirken, bu araştırmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu haliyle tesis edilen organize sanayi bölgesi kurulmasına kararına dair kesin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır. Diğer taraftan dava konusu işlemin uygulanması halinde söz konusu organize sanayi bölgesinin kurulması yatırımının inşasına başlanacağından telafisi güç zararların doğacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle yürütmeyi durdurma isteminin kısmen kabulüne, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kararına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu diğer istemlere ilişkin yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verilmiştir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur