Sakarya Barosu’nda kadın yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı toplantıda “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı alındı

Sakarya Barosu'nda kadın yönetim kurulu üyelerinin gelmediği bir toplantıda 5 erkek yönetim kurulu üyesinin oylarıyla "Erkek Hakları Merkezi" kurulması kararı alındı

Sakarya Barosu’nda kadın yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı toplantıda “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı alındı

Sakarya Barosu Yönetim Kurulu toplantısında akıllara durgunluk veren bir karar alındı. Baronun kadın yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı bir yönetim kurulu toplantısında “Erkek Hakları Merkezi” kurulması kararı alındı. Karara Sakarya Barosu’nun kadın başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız ve 2 yönetim kurulu üyesi ret oyu kullandı ancak 5 erkek yönetim kurulu üyesinin oylarıyla karar alındı.

Kararın ardından üyelere atılan mesajla merkeze üyelik çağrısı yapıldı.

“Karar geçerli değil”

Konuya dair Sendika.Org’a konuşan Toplumsal Hukuk Kadın’dan Av. İlayda Doğa Karaman, şaşkınlık içinde olduklarını ifade etti. Erkeklerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir hak ihlaline uğramadığını ifade eden Karaman, dilekçenin henüz yayınlanmadığını, hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir merkez kurulduğunu anlamlandıramadıklarını ekledi. Karaman, şaşkınlığın yanı sıra erkekliğin vücut bulduğu karara karşı öfke duyduklarını da ifade etti.

Karaman ayrıca kararın geçerli bir karar olmadığını da söyledi. Avukatlık Kanunu’nun 93. maddesini işaret eden Karaman, “Bu durumda üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığından aslında böyle bir merkezin kurulması da hukuken mümkün olmayacaktır” dedi.


Avukatlık Kanunu Toplantılar başlıklı Madde 93: Yönetim Kurulu, Baro Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden birinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur