MST’den Brezilya halkına mücadele çağrısı: “Halk seferberliği olmaksızın gerçek bir değişimin olmayacağının bilinciyle…”

"Örgütlenme, hazırlık ve halk seferberliği olmaksızın ülkede gerçek bir değişimin olmayacağının bilinciyle, mücadelede sınıf dayanışması ve birliğini uygulayarak, kır ve kent halk örgütleri arasında kurulacak işbirliği yoluyla önümüzdeki dönemde güç biriktireceğiz"

MST’den Brezilya halkına mücadele çağrısı: “Halk seferberliği olmaksızın gerçek bir değişimin olmayacağının bilinciyle…”

Brezilya’daki Topraksız Kır İşçileri Hareketi (MST), 27 Ocak’ta yaptıkları ulusal koordinasyon toplantısının ardından Brezilya halkına hitaben bir mektup yayımladı. Son seçimi kazanan Lula’nın zaferine de değinen MST, “Önemli bir muharebe kazandık ancak mücadelenin devam ettiğini biliyoruz” diyerek yeni dönem mücadele başlıklarına değindi.

MST’nin Brezilya halkına yaptığı mücadele çağrısı şöyle:

Sokaklarda ve sandıklarda Lula’yı başkan seçerek Brezilya halkı için önemli bir zafer elde ettik. Son yıllarda Brezilya Devleti’ne hakim olan 2016 darbecilerini, aşırı sağın ilerleyişini, askeri vesayeti ve faşist projeyi yenilgiye uğrattık. Önemli bir muharebe kazandık ancak mücadelenin devam ettiğini biliyoruz.

Kapitalizmin tüm insanlığı riske atan ekonomik, siyasi, sosyal ve ekolojik boyutları olan ciddi bir krizini yaşadığımız için zorluklar büyük. Zenginliği giderek daha fazla yoğunlaştıran ve sosyal eşitsizliği derinleştiren ataerkil, ırkçı, kapitalist ve sömürgeci çoklu tahakküm ve baskı sisteminden kaynaklanan son derece yıkıcı bir senaryoyla karşı karşıyayız.

Brezilya’da kriz son yıllarda derinleşerek daha da şiddetli bir karaktere bürünmüş, doğası gereği faşist ve ultraliberal bir iktisadi yönelime sahip olmuştur. Sonuçları trajiktir; sosyal hakların gasp edilmesi ve çevresel yıkım nedeniyle eşitsizlikleri genişleterek toplumun bütünü üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Lula’ya zafer kazandıran halk güçleri (kadınlar, siyahiler, gençler, LGBTİQ+ topluluğu, yerli halklar, kır ve şehirdeki işçiler) sömürü, baskı, dışlanma, açlık, hakların inkârı, toprak mülkiyetinin temerküzü, çevresel yıkım ve doğanın, gıdanın, suyun ve insanların zehirlenmesiyle karşı karşıya olan ülke için halkın programını savunmaktadır.

Bir bütün olarak işçi sınıfına yönelen bu şiddetin üstesinden gelmek, Başkan Lula’nın göreve başlama konuşmasında belirttiği gibi, hayallerimizdeki büyüklükte bir Brezilya’nın inşası için başlangıç noktası olacaktır. Nefret söylemi, yalan haber, köktendincilik, dinî hoşgörüsüzlük ve algı yönetimi uygulamalarını alt etmemiz gerekiyor.

Bu zorluklarla karşı karşıya kalan MST Ulusal Koordinasyonu, Brezilya’nın tüm eyaletlerinden gelen 450’den fazla kadın ve erkek delegesiyle Luziânia GO’da toplanarak mücadele taahhütlerini bir kez daha ortaya koymuştur:

– Brezilya’da ve dünyada faşizme karşı mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli seferberlik yoluyla ülkenin istikametinin belirlenmesinde halkın katılımını arttırmak;

– Sağlıklı gıda üretimi ve açlığın üstesinden gelinmesi için vazgeçilmez olan Halkın Tarım Reformunu savunmak;

– Toprağı yoğunlaştıran, doğayı tahrip eden, ormansızlaşmayı teşvik eden ve bizi böcek ilaçlarıyla zehirleyen endüstriyel tarım modeliyle yüzleşmek. Bu model vergi ödemiyor, sadece meta üretiyor ve insanları beslemiyor;

– İklim kriziyle mücadele etmek, insanların ve doğanın haklarını güvence altına almak, ormansızlaşmaya, bozulmaya ve artan emisyonlara karşı gerçek önlemler almak. Yeşil ekonomiye ve onun sahte vaatlerine hayır!

– Tarımsal ve faşist Bolsonarizm gibi darbeyi destekleyen kesimler tarafından körüklenen her türlü şiddet, ayrımcılık, ırkçılık, kadın düşmanlığı, LGBTQIfobi ve dinî hoşgörüsüzlüğü kınamak ve bunlara karşı sürekli seferber olmak;

– Örgütlenme, hazırlık ve halk seferberliği olmaksızın ülkede gerçek bir değişimin olmayacağının bilinciyle, mücadelede sınıf dayanışması ve birliğini uygulayarak, kır ve kent halk örgütleri arasında kurulacak işbirliği yoluyla önümüzdeki dönemde güç biriktirmek.

Dayanışmayı geliştirmeyi ve halkımızın gerekli örgütlenmesini inşa etmeyi taahhüt ediyoruz.

Ağaç Dikme, Sağlıklı Gıda Üretme Planımıza devam edeceğiz.

Okuma yazma kampanyalarında, siyasi oluşum süreçlerinde ve fikri mücadelede halkın eğitimi için mücadeleye öncelik vereceğiz.

Tüm halkların egemenliğini savunacağız ve sadece silah endüstrisi için bir pazar garanti eden, ölümlere neden olan ekonomik ablukaları, askeri üsleri, savaşları ve dünyanın dört bir yanındaki emperyalist saldırganlığı mahkum edeceğiz.

Yerli halkları savunan tüm yapılara katılacak ve Yanomami halkının yaşadığı trajedinin tekrarlanmaması için quilombola (Afro-Brezilya) ve yerli topraklarının sınırlarının belirlenmesini talep edeceğiz.

Mücadele bizim dayanağımızdır! Örgütlenme bizim zeminimizdir ve dayanışmaya dayalı adil, sosyalist bir toplum bizim yolumuzdur.

Yaşasın Halkın Tarım Reformu mücadelesi! Yaşasın halkın toprakları işgal etme ve imha çitlerini parçalama hakkı. MST’nin 40. yılına usul adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz!

Savaşın, Halkın Tarım Reformunu İnşa Edin!

27 Ocak 2023

Topraksız Kır İşçileri Hareketi (MST)

[peoplesdispatch.org’daki İngilizcesinden Tankut Serttaş tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir]

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur