Anayasa değişikliği teklifine karşı Mersin’de eylem: “Eşit, özgür, laik bir ülke istiyoruz”

Mersin Kadın Platformu, Anayasa değişikliğine karşı eylemdeydi: "Önce başörtüsü ile başlayan daha sonra Anayasa değişikliği tartışmalarına evrilen süreçle bir kez daha bedenlerimiz ve hayatlarımız pazarlık konusu haline getiriliyor. Bizlerin gündemi dahi olmayan suni gündemlerle hayatlarımıza ve halklarımıza saldırmaktan vazgeçin. Bizim gündemimiz de talebimiz de net: Eşitlik ve özgürlük"

Anayasa değişikliği teklifine karşı Mersin’de eylem: “Eşit, özgür, laik bir ülke istiyoruz”

Mersin Kadın Platformu, bugün (23 Ocak) Pozcu Koton önünde bir araya gelerek Anayasa değişikliği teklifine “Hayır” dedi ve “Eşit, özgür, laik bir ülke istiyoruz” yazılı pankart ile eylem yaptı.

Eylemde bir basın açıklaması yapıldı. Basın metnini platform adına Elmas Kara okudu. Açıklamada şunlar söylendi:

AKP iktidarı Anayasa değişikliği teklifi ile yıllardır sürdürdüğü kadın düşmanı, LGBTİ+ düşmanı politikaları ve dinci gericiliği tırmandırıyor. Bu anayasa değişikliği anayasanın laiklik ilkesine ve eşitlik ilkesine aykırıdır. Kazanılmış haklarımıza saldırıdır.

Önce başörtüsü ile başlayan daha sonra Anayasa değişikliği tartışmalarına evrilen süreçle bir kez daha bedenlerimiz ve hayatlarımız pazarlık konusu haline getiriliyor. Bizlerin gündemi dahi olmayan suni gündemlerle hayatlarımıza ve halklarımıza saldırmaktan vazgeçin. Bizim gündemimiz de talebimiz de net: Eşitlik ve özgürlük!

Bu anayasa değişikliği tartışmaları tam da tarikat ve cemaatlerin elinde çocukların istismara uğradığı, yanı başımızdaki İran’da kadınların ölümü göze alarak dinci gerici Molla rejimine ve başörtüsü zorunluluğuna karşı isyanda olduğu günlerde gündeme geldi.

Anayasa değişiklik teklifi karşısında nasıl tavır alınması gerektiğini düşünenler yüzünü eşitlik talebiyle yaşamın tüm alanlarında sözünü söyleyen kadınlara ve LGBTİ+’lara dönsün: “Bizim sözümüz Hayır!”

Eğitimin, sosyal politikaların, sağlık politikalarının, yargı pratiklerinin dinselleştirildiği şiddetin, eşitsizliklerin, emek sömürüsünün fıtrat ile meşrulaştırıldığı koşullarda, Laiklik ilkesini yok sayan Anayasa değişikliği tüm kadınların emeği, bedeni ve yaşamları üzerindeki denetimi arttırmaya yöneliktir. Laiklik; eğitimde, siyasette, toplumsal yaşamda her gün ihlal edilirken, bir dine ve mezhebe ait bir giyinme biçiminin Anayasal güvenceye kavuşturulması istenmekte, laikliğe aykırı bir hüküm anayasa maddesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Seçim kaygısıyla meclisteki oylamada bu değişikliğe destek vermeyi düşünenlere sesleniyoruz: Bu suça ortak olmayın.

Bu değişikliğe de bu değişikliğin müzakere edilmesine de HAYIR!

Anayasa değişikliğini “aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkın akımların dayatmalarına karşı korumak”la gerekçelendiren AKP iktidarı nefret söylemini derinleştiriyor, LGBTİ+’ları açık hedef haline getiriyor. Bu değişiklik ile evlilik birliği kadınla erkek arasında tanımlanarak LGBTİ+’ların varoluşu da yok sayılıyor. Ayrımcılığa neden olan, eşitlik ilkesini yok sayan bu değişiklik teklifine, bu teklifin müzakere edilmesine HAYIR!

Anayasa değişikliği teklifi ile kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını tırmandıran AKP iktidarını ve anayasa değişikliğini masalarına koyanları uyarıyoruz!  Yaşamlarımız ve bedenlerimiz üzerinden pazarlık yapmanıza izin vermeyeceğiz. Eşit, özgür ve lâik bir yaşam için mücadeleyi büyüteceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur