“Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak” raflarda

Serdar M. Değirmencioğlu, Emine Sevim ve Cem Özatalay tarafından derlenen "Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak" Nota Bene Yayınları'ndan çıkarak raflarda yerini aldı

“Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak” raflarda

Serdar M. Değirmencioğlu, Emine Sevim ve Cem Özatalay tarafından derlenen “Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak” Nota Bene Yayınları’ndan çıkarak raflarda yerini aldı.

Son 20 yıldır üniversitelere yönelik kapsamlı ve kesintisiz bir saldırı söz konusu. “Üniversitelerin dönüşümü” söylemiyle başlatılan ve üniversitelerin özerkliğini, akademik özgürlükleri ve demokratik işleyişi tümüyle yok etmeyi hedefleyen bu saldırı, etkisi toplumun tüm kesimlerine uzanan bir yıkım sürecini beraberinde getiriyor.

Tabii bu yıkıma direnen, bu süreçte hedef alınan kişi ve kurumlarla dayanışma içinde olan üniversite bileşenleri de hiç ama hiç eksik olmadı.

“Üniversitede Direniş ve Dayanışma: Yıkım, Sömürü ve Sivil Ölüm Rejimine Karşı Durmak” başlıklı bu kitap, son 20 yıl içerisinde üniversitelerde yaşananlara ve verilen mücadelelere ışık tutuyor. Kitap, hem üniversitelilerin kolektif belleğine, hem de sürmekte olan özgür, özerk, demokratik üniversite mücadelesi bir katkı sunmayı hedefliyor.

Serdar M. Değirmencioğlu, Emine Sevim ve Cem Özatalay tarafından derlenen kitapta; akademik özgürlüklerin çiğnenmesine, kampüslerin talan edilmesine, sömürü ve güvencesizliğe, devlet eliyle işlenen insanlık suçlarına, baskı ve yıldırmaya, gözaltı ve tutuklamalara, entrika ve sivil ölüme karşı çıkan üniversitelilerin direnişleri ve sergiledikleri dayanışma pratikleri bizzat bu sürecin özneleri tarafından kaleme alınarak kayda geçiriliyor. Ayrıca kitap yalnızca üniversiteleri ve üniversitelileri de ilgilendirmiyor. Çünkü üniversitelere dönük müdahaleler Türkiye’deki neoliberalleşme ve otoriterleşme süreçlerinden bağımsız değil. Üniversitelerin geleceğiyle Türkiye’nin geleceği arasında güçlü bir ilişki söz konusu. Yazıların neredeyse tamamı bu ilişkiyi gözler önüne serecek biçimde kaleme alınmış.

Bu kitap, Türkiye’de üniversiteleri yıkıma uğratan politikaların tüm yurttaşların bugünü ve yarınını etkileyen toplumsal sonuçlarını da tartışmaya açılıyor. Diğer yandan kitap, üniversitelerin “fil dişi kuleler” değil, toplumsal mücadele alanları olduğunu da gösteriyor. Bu çerçevede, eski ve köklü üniversitelerde (Ankara, Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik Üniversitesi) ve görece yeni üniversitelerde (Akdeniz, Kocaeli, Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Munzur, Namık Kemal, Sinop Üniversitesi gibi) yaşananlar bizzat yaşayanlar tarafından aktarılıyor. Kitapta aktarılan direniş ve dayanışma deneyimleri, özgür, özerk, demokratik üniversite mücadelesinin tüm üniversiteliler (öğrenciler, akademik kadro, idari kadro ve mezunlar) tarafından nasıl üstlenildiğini de gözler önüne seriyor.

Kitap ve üniversite mücadelesiyle ilgili olarak 17 Aralık Cumartesi 14:00’de İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosunda bir panel düzenlenecek.

Kitabın içeriği ise şöyle:

GİRİŞ
Önsöz, Süreyya Karacabey
Sunuş: Direniş ve dayanışmayı yazmak: Bir arkeolojik çalışmanın öyküsü, Serdar M. Değirmencioğlu
1. BÖLÜM
Sunuş: Akademik Özerklik ya da Eşitlikçi ve Özgür bir Toplum için Direnmek… Cem Özatalay
AKP’li Yıllarda ODTÜ’de Mücadele (2010-2013), Derya Koca
ODTÜ Savunulmalıdır, Akademi Savunulmalıdır, ODTÜ Savunulmalıdır Platformu
Umudun Kökleri: ODTÜ Kavaklık Direnişi, Ufuk Demir
Bir Başarı Öyküsü: İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, Beyzade Sayın
Duvarlar, Sınırlar, Kelepçeler ve Direnen Üniversite, Can Candan
Kampüsler Sokaklarla Birleşirse: Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi, Emine Sevim
2. BÖLÜM
Sunuş: Üniversitelerde Güvencesizleşmeye Karşı Direniş ve Dayanışma, Emine Sevim
Küçük Umutlar, Büyük Darbeler ve Onurlu Direnişler: Mersin Üniversitesi’nin Kısa Tarihi, Mustafa Şener
Ankara’da Asistanların İş Güvencesi Mücadelesi ve Eğitim Sen (2006-2009), Onur Can Taştan
İTÜ’de Asistanların İş Güvencesi Mücadelesi ve Öğrettikleri: Direniş, Dayanışma ve Yol Arkadaşlığı Üzerine,

Didem Çınar, Seçil Ercan, Ceyda Sungur

3. BÖLÜM
Sunuş: Akademik Özgürlükler İçin Direniş ve Dayanışma, Cem Özatalay
Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi: Büyük Kapatmaya Karşı Dayanışma ve Akademik Özgürlük Mücadelesi, Hülya Dinçer ve Zeynep Kıvılcım
GIT Türkiye Deneyimi, Kerem Eksen ve Tuğba Yıldırım
Bir Sınav Sorusunun Tarihi Üzerine, Barış Ünlü
Bir Halk Düşmanı Oyunu ve Bir Akademisyenin Hikâyesi, Bülent Şık
4. BÖLÜM
Sunuş: Korku İklimi, Entrikalar, İhraçlar ve Sivil Ölüm, Serdar M. Değirmencioğlu
Bir Zamanlar Sinop’ta: Bilime, Evrime ve İrfan’a Hayır, İrfan Mukul
Bir Hayatta Kalma Stratejisi: “Görme” Biçimi Olarak Direniş ve Dayanışma, Hazel Başköy
Mücadele Ruh İster: Yüreksiz İnsanlar Mücadele Edemez, Mukaddes Akdeniz
Munzur Üniversitesinde Direniş ve Dayanışma, Candan Badem
5. BÖLÜM
Sunuş: Direniş ve Dayanışmada Yeni Sesler, Renkler, Arayışlar, Emine Sevim
Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin Organik Varoluşu, Güven Bakırezer
Kocaeli Üniversitesi’nden Kocaeli Dayanışma Akademisi’ne, Başörtülü Kürt Kadın Öğrenci Olmak, Zehra Akçay
TİMSAH – Okuma Tiyatrosu: “Pişman olmadım yaptığım hiçbir şeyden!, TİMSAH Dayanışması
İtaatsiz Bir Akademisyenin Öyküsü, Lütfiye Bozdağ
Ağırceza Serisi, Ahmet Ersoy

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur