Siyanür sızdıran madenin kapasite artışına verilen “ÇED olumlu” kararına itiraz davası: “Derhal kapatılmalıdır”

Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Erzincan İliç'teki altın madeninin kapasite artışıyla ilgili verilen "ÇED olumlu" kararına itiraz davası Erzincan İdare Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sonrasında yapılan açıklamada madenin derhal kapatılması gerektiği ifade edildi

Siyanür sızdıran madenin kapasite artışına verilen “ÇED olumlu” kararına itiraz davası: “Derhal kapatılmalıdır”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Erzincan İliç’teki Çöpler mevkiinde yapılması planlanan Çöpler Kompleksi Madeni İkinci Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi’ne ilişkin olarak verilen “ÇED Olumlu” kararına karşı açılan dava, dün (30 Kasım) Erzincan İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyeleri ile çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Duruşmanın ardından Dersim Gül tarafından bir basın açıklaması okundu. Anagold Madencilik tarafından işletilen madenin kapasite artırımı hakkında veriken ÇED Olumlu kararının ve telafisi imkânsız zararlara neden olacağı beliritilirken madenin derhal kapatılması gerekiği ifade edildi. “ÇED olumlu” kararının kanunlara, yönetmeliklere, uluslararası sözleşmeler ve sair mevzuat ile öngörülen yükümlülüklere, bilimsel gerekler ve teknik esaslar ile kamu yararına aykırılıklar taşıdığının altı çizildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bugün burada ne karar verilirse verilsin bu sürecin takipçisi olmaya; bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur