Özyeğin/Fiba Grup önünde eylem: “Dev holding, bir maden işçisini hukuksuzca işten attı!”

Bağımsız Maden İş, Özyeğin/Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinden işten atılan sendika üyesi Erdoğan Çapaklı’nın işe geri alınması talebiyle holding binası önünde eylemdeydi. Eylemde, holdingin Çapaklı'yı işe geri almaması durumunda direnişin şirketin ve yöneticilerinin bulunduğu her yere yayılacağı belirtildi

Özyeğin/Fiba Grup önünde eylem: “Dev holding, bir maden işçisini hukuksuzca işten attı!”

Bağımsız Maden İş sendikası, Özyeğin/Fiba Holding’in sahibi olduğu Polyak Madencilik şirketinden haksız yere işten atılan sendika üyesi Erdoğan Çapaklı’nın işe geri alınması talebiyle holdingin İstanbul Levent’teki binası önünde eylemdeydi.

Sendikanın açıklamasına göre, sendikal sebeplerle iş akdi sonlandırılan Erdoğan Çapaklı sendikalı olduğu için işyerinde baskı görmüş, iki yıldır çalışma yeri ve görevi değiştirilmiş, diğer madencilerden uzaklaştırılmış, yalıtılmış, ücretsiz izinler, disiplin cezaları, ihtarnameler ve tutanaklar ile yıldırılmaya çalışılmıştı. Polyak Madencilik, nihayetinde Çapaklı’yı işten çıkardı. Bağımsız Maden İş de Çapaklı’nın işe alınması için direniş başlattı.

“Onurlu bir sendikal anlayış yürüttük diye…”

Holding önündeki basın açıklamasında ilk olarak, işten çıkarılan maden işçisi Erdoğan Çapaklı söz aldı ve “Onurlu bir sendikal anlayış yürüttük diye işten çıkarıldık, asla yılmayacağız” dedi.

“Bu işyerinde orman kanunları işletiliyor!”

Sendikanın avukatı Mürsel Ünder de Polyak Madencilik’te sendika ile işçiler arasındaki iletişimi koparmak için özel bir çaba sarf edildiğini belirterek, “Polyak Madencilik’teki bazı amirlerin sendikamızla özel bir husumet geliştirdiğini görüyoruz. Üyelerimize karşı orman kanunları işletiliyor. Polyak Eynez Madencilik’te çalışan işçilerin sendikamızla iletişimin koparılması için temsilcilerimiz mobbinge maruz kalıyor, işten çıkarma yapılıyor” dedi.

Son olarak sendika adına okunan basın açıklamasında, Fiba grubu işçi ve sendika düşmanı tutumdan vazgeçmeye çağrılarak, aksi takdirde direnişin şirketin ve yöneticilerinin bulunduğu dört tarafa yayılacağı belirtildi:

Bu haksız hukuksuz uygulama sona erene kadar Polyak Madencilik önünde, FİBA grubu önünde, Özyeğin Üniversitesi önünde, AÇEV (Aile ve Çocuk Eğitim Vakfı) önünde, Fiba Holding Kurucu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in evi önünde, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin’in evi önünde ve Özyeğinlerin bütün vakıf binaları önünde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Biz haklıyız. Yerin yüzlerce kat altında tozun içinde çalışıyoruz. Tehlike altında çalışıyoruz. Akciğerlerimizi kaybediyoruz. Bedenlerimizden parçalar kaybediyoruz. O yüzden sadece öldüğümüzde değil hakkımızı aradığımızda da maden işçisine değer verilsin istiyoruz. İşten atılan üyemiz geri alınana kadar asla bu yoldan dönmeyeceğiz.

Eyleme DGD-SEN, İnşaat İş ile DİSK’e bağlı Enerji Sen ve Nakliyat İş sendikaları da destek verdi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur