KESK İstanbul Kadın Meclisi: “Çocuk evliliklerini meşrulaştıran zihniyetle savaşımız bitmeyecek!”

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kız çocuğunu "evlendirdiğinin" ortaya çıkmasının ardından tepkiler yükselmeye devam ediyor. KESK İstanbul Kadın Meclisi de konuya dair "Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz" diyerek bir basın toplantısı yaptı

KESK İstanbul Kadın Meclisi: “Çocuk evliliklerini meşrulaştıran zihniyetle savaşımız bitmeyecek!”

İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir dini örgüt olan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kız çocuğunu cemaatin mensubu olan ve o zaman 29 yaşında olan Kadir İstekli ile imam nikahı kıyıp “evlendirdiğinin” ortaya çıkmasının ardından tepkiler yükselmeye devam ediyor. 14 yaşında yaşadığı cinsel saldırı sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun cinsel istismar yaşadığı açıkça örtbas edilmesine tepki gösteren kadınlar çeşitli açıklamalar yapıyor. KESK İstanbul Kadın Meclisi de konuya dair “Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz” diyerek bir basın toplantısı yaptı.

Açıklamada şunlar söylendi:

Çocuğa karşı işlenmiş suçlarda sicili hayli kabarık olan Türkiye’de, bu olayla birlikte tarikat, cemaat ve diğer gerici yapılanmalarda kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın nasıl korkunç düzeylerde yaşandığı, yaşananların nasıl örtbas edildiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Tarikat ve cemaatlerin oylarını kaybetmek istemeyen iktidar ve yandaş medya İsmailağa Cemaati’ndeki çocuk istismarına günlerce sessiz kaldı. Olayı açığa çıkaranlar ve haberleştiren basın mensupları iktidar yandaşları ve bu karanlık gerici yapılar tarafından hedef alındı.

Milyonlarca kız çocuğu bu ülkede eğitim hakkından ve sosyal haklardan yoksun bırakılmaktadır. Eğitimden uzak kalan kız çocukları ya ev içi emek sömürüsüne ya da erken yaşta evlendirilerek cinsel saldırıya ve şiddete açık hale getirilmektedir. Öte yandan siyasi iktidar, çocuğa yönelik şiddet ve istismar vakalarının faillerini cesaretlendiren yasal düzenlemelerle, çocuk evliliklerinin önünü açarak bu sorunu daha da derinleştirmektedir.

Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerinden yola çıkarak aktardığı verilere göre, ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız çocuğu sayısını ise 636 bin 270 olarak belirten istatistikler toplamda 1,5 milyonu aşkın kız çocuğunun eğitim sisteminin dışında bırakıldığını göstermektedir. Eğitim hayatı sonlandırılan kız çocukları çocuk yaşta evliliğe zorlanarak şiddet, istismar riski altında yaşamaya mahkum edilmektedir.

Çocuk istismarının yargıya taşınmasının ardından çocukları her türlü şiddet ve istismardan koruyan yasal düzenlemelerin önemini bir kez daha konuşmalıyız. Zira mevcut siyasi iktidar, kadını ve çocuğu aile içi şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi gibi kapsamlı bir uluslararası sözleşmeyi bir gecede feshetmekte; çocuğu koruyan diğer ulusal ve Uluslararası Sözleşmeleri etkin olarak uygulamamakta; şiddet ve istismar faillerini cezasızlık politikalarıyla aklayarak bu çocuk yaşta evliliklerin ve istismarın suç ortağı olmaya devam etmektedir.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir” açıklaması yaparak yine siyasi iktidarın sorumluluğunu yok saymıştır. Oysaki çocuk istismarı kadın cinayetleri gibi politik olup toplumsal ve siyasal yönü göz ardı edilemez. Çocuk istismarı ülkeyi yönetenlerin, siyaset kurumunun çözmesi gereken birincil konularındandır. Bakanın iktidarın temel sorumluluğunu bulanıklaştırmak adına söylediği bu sözleri kabul etmiyoruz.

KESK İstanbul Kadın Meclisi olarak, çocuk istismarına karşı mücadelemiz bitmeyecek! Çocuk evliliklerini meşrulaştıran zihniyetle savaşımız bitmeyecek! Kadın düşmanı ve çocuk istismarcısı cemaatler ve tarikatlar şunu bilsin ki karanlığa mahkum ettiğiniz çocukların kurtuluşunu örgütlü kadın mücadelesi gerçekleştirecektir. Kadınlar olarak karanlıkları yok ederek özgür ve eşit bir toplumu tüm çocuklar için inşa edeceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur