DİSK/Enerji-Sen taşeron çalışma koşullarına karşı İSPER önünden seslendi

DİSK/Enerji-Sen "İşçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden taşeron koşullarda değil, güvenceli çalışmak insanca yaşamak istiyoruz" diyerek hazırladığı raporu İSPER AŞ'ye teslim etti. İSPER'deki ağır çalışma koşulları nedeniyle işçilerin ciddi sakatlanmalar yaşadığını belirten Enerji Sen yöneticileri, taşerona kadro vaadine rağmen İSPER'deki enerji işçilerinin hala taşeron sisteminde, ikinci sınıf işçi olarak çalıştırılmaya devam ettiğini vurguladı

DİSK/Enerji-Sen taşeron çalışma koşullarına karşı İSPER önünden seslendi

DİSK/Enerji-Sen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ve İGDAŞ’ın taşeronu İSPER AŞ çalışanları arasında yaptığı anketin sonuçlarını şirket yetkililerine teslim ettikten sonra Eyüp’teki İSPER AŞ binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

İSPER işçilerinin ağır çalışma koşulları, sosyal hak gaspları ve mobbing altında çalıştırıldığını vurgulayan Enerji Sen yöneticileri, bugüne kadar pek çok kez İSPER yöneticileriyle görüştüklerini ancak işverenin işçilerin taleplerini karşılamak yerine, işçiye ikinci sınıf insan muamelesi yapan taşeron mantığını sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

“Alın siz kullanın bu termosları!”

Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, İSPER’de sahada çalışan işçilerin hukuksuz ve adaletsiz uygulamalara maruz kaldığını yöneticilere defalarca söylediklerini ancak çalışma sürelerinin uzunluğu ve iş yükünün fazlalığı tartışılırken şirketin çalışan sayısını çoğaltmak yerine çalışma sürelerini daha da uzattığını söyledi. Keskin, sahadaki işçilerin dinlenme, çay, su gibi ihtiyaçları için harcırah talep edilmesi karşısında da işçilere termos dağıtan yöneticilere tepki göstererek “O zaman siz de kapatın çay ocaklarını, alın bu termosları” deyip elinde tuttuğu bir termosu İSPER’in kapısının önüne attı.

Sakatlayan çalışma

Keskin’in konuşmasının ardından basın açıklamasını Enerji-Sen Örgütlenme Uzmanı Yeliz Vurgun okudu. İSKİ ve İGDAŞ’ta İSPER AŞ altında taşeron olarak çalışan işçilerin giderek derinleşen güvencesizlik ortamında, sahada her gün sorun ve sıkıntılarla boğuştuğunu dile getiren Vurgun, “Bu sorun; 696 sayılı KHK ile kadro verilen ama kadroya geçirilmeyen enerji işçilerinin, taşeron koşullarda, kadrolu işçilerle eşit sosyal haklara sahip olmayarak ve ağır iş yükünün altında ezilmesidir. İSKİ ve İGDAŞ işçileri, her geçen gün artan ağır iş yükünün sonucunda kalıcı sakatlanmalar, kronik hastalıklar yaşamaktadır. Bu rahatsızlıkların birçoğu ameliyatla sonuçlanmaktadır” dedi.

İSPER AŞ yönetimi sorunları görmezden geliyor

Daha önce şirket yönetimi ile görüştüklerini ancak yöneticilerin sorunları çözmek yerine işçilere çanta ve termos dağıttığını ifade eden Vurgun açıklamasında şunları söyledi:

Gün geçtikçe artan enflasyonla birlikte paranın değeri azalırken, 32 TL’lik verilen yemek ücreti ile işçilerin günlük beslenme ve enerji ihtiyacını karşılamaları beklenmektedir. 1 ay önce İSPER A.Ş yönetimi ile yaptığımız toplantı da getirilen ortak sayaç okuma projesinin; iş yükünü arttırdığını ve işçiler üzerinde baskı oluşturduğunu, sahada çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu bu yüzden personel alımı yapılması gerektiğini, kadrolu işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen eşit sosyal haklara sahip olmadıklarını, yemek ücretlerinin bir işçinin beslenmesi için yetersiz olduğunu ve birçok sorunu talepleriyle birlikte dile getirdik. İSPER yönetimi sorunları çözmek yerine işçilere çanta ve termos dağıtmayı tercih etmektedir. İşçiler saha da işi bitiremediğinde disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalmakta ve haksız cezalara maruz bırakılmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun Türkiye’de en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ifade eden Vurgun İSPER AŞ yönetimine şu soruları yöneltti:

  • İş yükünün ağır, personel sayısını az olduğunu bilmenize rağmen neden hala personel alımı yapılmıyor?
  • Kadrolu işçilerle aynı işi yapmalarına rağmen İSKİ ve İGDAŞ işçilerine eşit sosyal haklar neden verilmiyor?
  • Her gün en temel gıdalara zam gelirken yemek ücretleri neden arttırılmıyor?
  • İşçilerin tuvalet, su gibi ihtiyaçlarını karşılaması için neden sokak harcırahı verilmiyor?
  • Disiplin soruşturmaları, yevmiye cezaları işçiler üzerinde neden bir baskı aygıtı olarak kullanılıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük gelir kaynağını oluşturan ve İSPER çatısı altına çalıştırılan İSKİ ve İGDAŞ işçilerinin taşeron koşullarda çalıştırılmasına derhal son verilsin.

Unutmayın ki, oturduğunuz o koltuklar, enerji işçilerinin alın teri üzerinden yükseliyor. Taşeronlaşmaya karşı hakkımız olanı almak için, güvenceli çalışma ve insanca yaşamak için bulunduğumuz her işyerinde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur