Devletin eğitim harcamaları payı GSYH’nin yüzde 3,4’üne kadar düştü, cepten harcamalar artıyor

2021 eğitim yılı istatistiklerine göre devletin eğitim harcamaları GSYH'nin 3,4'üne kadar düştü. Hanehalkı harcamalarında artış sürüyor

Devletin eğitim harcamaları payı GSYH’nin yüzde 3,4’üne kadar düştü, cepten harcamalar artıyor

TÜİK 2021 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini yayımladı. TÜİK’in verilerine göre devletin eğitim alanındaki harcama payı, giderek düşüyor.

Devlet elini çekiyor, cepten harcama artıyor

Toplam eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2019’de yüzde 6 ve 2020 yılında yüzde 5,4 iken, 2021 yılında yüzde 4,8 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2019’da yüzde 4,4 ve 2020 yılında yüzde 4 iken, 2021 yılında yüzde 3,4 oldu.

Toplam eğitim harcamaları içinde devlete düşen pay 2020’de yüzde 74,7 iken 2021’de bu oran yüzde 72,5’e düştü. Hanehalkı harcamalarının payı ise yüzde 20,2’den yüzde 22’ye yükseldi.

2023 bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi komisyonda görüşülürken açıklama yapan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, 2023 MEB bütçesinin, eğitimde yaşanan yoğun ticarileşme sürecinin artarak devam edeceğini gösterdiğini belirterek “En temel ihtiyaçlar görmezden gelinerek hazırlanan MEB bütçesinin zorunlu harcamaları bile karşılayabilmesi zor görünmektedir. Yapılması gereken, kamusal kaynakların yine kamusal bir hak olan eğitim için, özel çıkarlar değil, toplumsal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesidir” demişti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur