AYM, Taksim’deki 1 Mayıs yasağında hak ihlali görmedi

2016 yılında 1 Mayıs mitingi için Taksim başvurusunun reddini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi

AYM, Taksim’deki 1 Mayıs yasağında hak ihlali görmedi

2016 yılında 1 Mayıs için yapılan Taksim Meydanı başvurusu reddedilince DİSK, kararı yargıya taşıdı. Yargı sürecinin sonunda Anayasa Mahkemesi’ne taşınan karar orada da değerlendirildi. AYM, Taksim’deki 1 Mayıs yasağında hak ihlali olmadığına kanaat getirdi.

Bombalı saldırılar gerekçe sayıldı

Oy çokluğuyla alınan kararda İstanbul Valiliği’nin 2015 ve 2016 yıllarında kentlerde patlayan bombaları, mitingin ‘güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanması için gerekçe sunması kabul edilebilir bulundu. Meydan yasağıyla hakkın sınırlandığı ancak “sınırlamanın anılan hakkı anlamsız kılacak nitelikte olmadığına” kanaat getirildi.

3 ay sonra CHP miting yapmıştı

Valilik, Taksim Meydanı’nın miting alanı olarak belirlenmediğini gerekçe olarak sunmuştu. Ancak aynı yıl, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından CHP, Taksim Meydanı’nda miting yapmıştı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur