2023 bütçesi Meclis’te: İhracatçıların, savaş sanayisinin ve faiz ödemelerinin bütçesi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Meclis'te sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ihrcatçılara sunulan geniş kredi imkanlarına, kamu özel işbirliği projelerine, savaş sanayisindeki teşviklere ve projelere, Kur Korumalı Mevduat başta olmak üzere çeşitli finansal hamlelere dikkat çekti ve ekonomi yönetiminin temel çerçevesini çizdi. 2023 bütçesinde 659,4 milyar lira bütçe açığı ve 565 milyar lira faiz ödemesi öngörülüyor

2023 bütçesi Meclis’te: İhracatçıların, savaş sanayisinin ve faiz ödemelerinin bütçesi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda teklifi sundu.

Oktay 2023 yılı bütçesi için giderlerin 4,469 trilyon lira , gelirlerin 3, 810 trilyon lira ve bütçe açığının 659,4 milyar lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Oktay, bütçe sunumunda ihrcatçılara sunulan geniş kredi imkanlarına, kamu özel işbirliği projelerine, savaş sanayisindeki teşviklere ve projelere, Kur Korumalı Mevduat başta olmak üzere çeşitli finansal hamlelere dikkat çekti ve ekonomi yönetiminin temel çerçevesini çizdi. Oktay, ihracatın öncelendiğini, bu yolla cari açığın düşürülmesini ve hatta cari fazla verme hedeflerinin olduğunu belirtti. Oktay, yeşil dönüşüm, üretim teknolojisindeki gelişim ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat gibi tekelci sermaye gruplarının programlarında ve hedeflerinde olan konulara da değindi.

Oktay ne söylemedi?

Oktay’ın konuşmasında ücretlerdeki asgari ücrete yakınsama, temel ihtiyaçların giderilmesinde zorluk yaşayanların oranlarındaki artış, yoksullaşma parametrelerindeki çarpıcı veriler yer almadı.

Faiz giderleri 565 milyar lira

Gelir ve gider kalemlerini detaylıca aktaran Oktay, faiz giderlerinin 2023 yılında 565,6 milyar lira olacağını öngördüklerini ifade etti. Yani bütçedeki giderlerin yüzde 12’sinin faiz ödemelerine olacağı öngörülüyor.

Oktay Kur Korumalı Mevduat uygulamasıya finansal öngörülebilirliğin ve istikrarın artırıldığını iddia etti.

İhracatçılara ve turizmcilere 150 milyar lira kredi

Oktay, kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek yasal kaynak tutarını 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardıklarını, ihracatçılara ve turizmcilere 150 milyar liraya ulaşan uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi imkânları sağlandığını ifade etti. KKM uygulamasıyla TL mevduatlarının artırılarak öncelikli sektörlere kredi imkânlarının artırıldığını ifade eden Oktay, tarım ve inşaat sektörüne de 41 milyar lira ek kredi sunulduğunu belirtti.

Oktay, turizm alanına da ayrıca dikkat çekti. Geçen yıla oranla artan turist sayısına ve turizm gelirine dikkat çeken Oktay, turizmin GSYH’ye katkısını özel olarak belirtti.

Ucuz işgücü kaynağına övgü

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen meslek liseleri ve mesleki eğitim de Oktay’ın konuşmasında yer aldı. Meslek liselerindeki öğrencilerin sanayideki ucuz işgücü ihtiyacını karşılaması üzerine yapılan düzenlemeler ve Mesleki Eğitim Merkezleri projelerinden olumlu şekilde bahseden Oktay, 159 bin olan çıkrak ve kalfa sayısının bir yılda 1 milyon 108 bine çıkarıldığını belirtti.

Enflasyondaki küresel etkiler: Rusya-Ukrayna savaşı, salgının gecikmeli etkileri…

Oktay, küresel ekonomik duruma dair çizdiği tabloda Rusya-Ukrayna savaşının, salgının tedarik ağları üzerindeki gecikmeli etkilerinin, ABD-Çin geriliminin, enerji krizi ve enerji maliyetlerindeki artışın, emtia fiyatlarındaki yükselen artışın küresel enflasyonda etkilerini sürdürdüğünü ifade etti.

2021 Ocak-Kasım arasında yüzde 62 enflasyon kaydedildiğini ifade eden Oktay, en büyük faktörün saydığı küresel dinamikleri olduğunu söyledi. Oktay, bu enflasyonun Orta Vadeli Program’la da uyumlu olduğunu ve enflasyonda düşüş olacağını ifade etti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur