Sermayenin enflasyon eleştirisi sürüyor: “Enflasyon muhasebesi zorunlu ihtiyaç haline geldi”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun, “enflasyon muhasebesi zorunlu ihtiyaç haline geldi” açıklamasına, sermaye temsilcileri destek verdi

Sermayenin enflasyon eleştirisi sürüyor: “Enflasyon muhasebesi zorunlu ihtiyaç haline geldi”

Yüksek enflasyonun sermaye üzerindeki olumsuz etkisi, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun “enflasyon muhasebesinin zorunlu bir ihtiyaç olduğu” ve “İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını beklediklerini” açıklaması ile yeniden yükseldi. Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan sermaye temsilcileri, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici etkisi bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Enflasyon muhasebesi için adım şart”

TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu; enflasyon muhasebesine geçmenin firmalar için zorunlu hale geldiğini, firmaların bu ortamda yapamadığı karların vergilerini ödediğini bu nedenle de işletme sermayelerinin erimeye başladığını ifade etti:

Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif olarak kar yaratıyor. Oysa satılan ürünü aynı fiyata yerine koyamadığımız için işletme sermayelerimizin hızla erimesine neden oluyor. Ayrıca enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeni ile maliyetlerimiz zaten artıyor ve bu artışları hem iç piyasada hem de ihracatta müşterilere yansıtamıyoruz. Bu sebeple de işletme sermayelerimiz zaten en az yüz de 80 azaldı. Sanayiciler olarak enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi konusunda adımlar atılmasını bekliyoruz.

ATO Başkanı Baran: “İşletme sermayeleri hızla eriyor”

Enflasyonun şirket bilançoları üzerindeki olumsuz etkisini her platformda dile getirdik. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de bir rapor sunduk. İşletmeler enflasyon nedeniyle fiktif kâr elde ediyor. Buna karşılık artan fiyatın satılan ürünün yenisini almaya yetmemesi sebebiyle işletme sermayeleri hızla eriyor. Bu süreçte, işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara dayanılarak oluşturulan finansal tablolar (bilanço, finansal durum tablosu, gelir tablosu, kar zarar tablosu, nakit akış tablosu ve benzeri), işletme ile ilgili kişi ve kuruluşlara karar, planlama ve kontrol faaliyetlerinde yararlanacakları bilgileri sunma fonksiyonunun yerine getirmelidir. Bunun için, finansal tablo bilgilerinin anlamlı, pratik, yeterli, gerekli, hesaplanabilir ve zamanlı olma özelliklerini taşıması beklenir(1). Ancak, yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun etkilerine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmaz ise, muhasebe kayıtları ve finansal tablolar kendisinden beklenen temel fonksiyonları yerine getiremezler. İşletme ile ilgilenen veya ilgili olan kişi ve kurumlara doğru ve güvenilir bilgi sunamazlar. Bu nedenle, yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerekir ki, biz buna enflasyon düzeltmesi diyoruz. Bu kapsamda yapılan muhasebe işlemlerini veya faaliyetlerini ise enflasyon muhasebesi olarak isimlendiriyoruz.

Örneğin beyaz eşya ticareti ile uğraşan bir sermayedar ocak ayında tanesi 10.000 TL olan 100 adet buzdolabını satmak amacıyla satın aldı. Normalde yüzde 20 kâr marjı ile çalışıyor. Satın aldığı buzdolaplarından 50 tanesini Mart ayında sattı. Ancak üç aylık dönemdeki ÜFE artışı yüzsde 30 oldu, satacağı buzdolaplarının yenisini stoğa ilave etmek istediğinde maliyetinin 13 bin TL olduğunu gördü. Bunu da hesaba katarak buzdolabının birim satış fiyatını 15 bin 600 TL olarak belirledi ve bu fiyattan sattı. Bu ortamda birim buzdolabı başına kârı, yüzde 56 olarak gözüküyor. Brüt kâr oranı yüzde 20 olarak gerçekleşmesine rağmen, brüt kârdaki gerçek olmayan artış nedeniyle vergi matrahı daha yüksek olacaktır. (Kaynak: vergiyedair.com)

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur