Sağlık emek ve meslek örgütleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne promosyon ihalesinin akıbetini sordu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) İstanbul Şubesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptğı eylemle yarım kalan promosyon ihalesinin akıbetini sordu. Sağlık emekçileri ihalenin emekçiler lehine, açık ve şeffaf şekilde yapılmasını istedi

Sağlık emek ve meslek örgütleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne promosyon ihalesinin akıbetini sordu

İstanbul’da 27 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlar için yapılan promosyon ihalesi yarım kaldı. İhaleye 15 gün sonra devam edeceği ifade edildi ancak 28 gün geçmesine rağmen bir açkıklama yapılmadı. Sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne sorduysa da cevap alamadı.

Bu belirsizlik üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) İstanbul Şubesi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptğı eylemde ihalenin akıbetini sordu.

İhalenin şeffaf şekilde yapılmasını talep eden sağlık emekçileri, üç yıllık ve ay başı bin liradan en az 36 bin lira promosyon talep etti.

İhalenin kurumlar bazında yapılması talep edildi

Yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı’na bağlı bütün kurumların ihalesi tek kalemde yapılınca verilecek promosyonun fazla olmasından kaynaklı ihaleye sınırlı sayıda bankanın katılabildiği belirtildi. Az sayıda bankanın ihaleye girmesininse rekabetin azalmasından kaynaklı emekçilerin aleyhine olduğunun altı çizildi. Sağlık emekçileri bu durumun önüne geçilebilmesi adına ihalenin her bir kurum için ayrı ayrı yapılmasını talep etti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur