Çocuk bakımı nedeniyle 13 milyon kadın işsiz: Güvenilir, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilinde, 7/24 açık kreş haktır

Türkiye’de 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kamu hizmeti olarak sunulması gereken bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, ücretsiz, eşit ve anadilinde eğitim veren kamu kreşlerinin açılması için Meclis Başkanlığı’na Kanun Teklifi sundu

Çocuk bakımı nedeniyle 13 milyon kadın işsiz: Güvenilir, ücretsiz, ulaşılabilir, anadilinde, 7/24 açık kreş haktır

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 0-6 yaş grubundaki çocukların yararlanabilmesi için ücretsiz, eşit ve anadilinde eğitim veren kamu kreşlerinin açılması için Meclis Başkanlığı’na Kanun Teklifi sundu.

2022 Küresel Cinsiyet Eşitliği endeksinde Türkiye’nin 146 ülke arasında 124. sırada yer aldığını kaydeden Kaya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sosyal devlet politikalarının uygulanmamasından kaynaklı sorunlar nedeniyle çocuk bakımının sadece kadınların omzuna yüklendiğini ifade etti.

“Birçok ebeveyn, kreş ve çocuk bakımı imkânına erişememektedir”

Türkiye’de 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kamu hizmeti olarak sunulması gereken bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Kaya, “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” nedeniyle kreşlere kamu bütçesinden harcama yapılması yasaklanmış ve bu tebliğ çerçevesinde birçok kamu kurumundaki kreş kapatılmıştır. Kamu kreşlerinin kapatılmasının yanı sıra bakım hizmeti de özelleştirilmiştir. Özel kreşlerin fiyatlarının çok yüksek olması ve denetim konusunda ciddi eksiklikler içermesi nedeniyle de birçok ebeveyn, kreş ve çocuk bakımı imkânına erişememektedir” ifadelerini kullandı.

Çocuk bakımı nedeniyle 13 milyon kadın işsiz

Kaya, Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kadının, çocuk bakımı nedeniyle iş arama girişiminde dahi bulunamadığını belirterek şöyle devam etti:

Ekonomik krizin ve enflasyonun her geçen gün derinleştiği bu koşullarda kreş talebi yalnızca kadınların talebi olmaktan çıkmış, genel bir toplumsal talebe dönüşmüştür. 2013 tarihli Resmi Gazete ’de “Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin” 13. maddesine göre; yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150’den çok kadın çalışanın olması halinde 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması için işveren tarafından kreş açma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu tebliğ ile bir işyerinde kreş açma zorunluluğu 150’den fazla kadın çalışanın bulunmasını şart koşmuştur. Oysa çocuk bakımı sadece kadınların değil, ebeveynlerin ortak sorumluluğunda ele alınması gereken bir husustur. Söz konusu tebliğde çocuk bakımını sadece kadınların omzuna yükleyen cinsiyetçi yaklaşımın mahkûm edilerek kreş açma yükümlülüğünün işyerinde toplam çalışan sayısı üzerinden yeniden tanımlanması ve bu kapsamda sayısal kriterin düşürülmesi elzemdir.

Kreş hakkının kamusal bir hak olarak kabul edilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:

  • Devlet memurları için, vardiyalı çalışma koşulları göz önünde bulundurularak gerektiğinde haftanın yedi günü, yirmi dört saat açık ve anadilinde hizmet vermek üzere çocuk bakım evi kurulması zorunludur.
  • Bir işyerinde 50’den fazla çalışanın bulunması halinde bu işyerinde çalışan işçilerin 0-6 yaş arasında bulunan çocukları için bulunması zorunlu olan çocuk bakım evlerini ifade eder. O işyerinde vardiyalı çalışma söz konusu ise çocuk bakım evi 24 saat hizmet verir.
  • Çalışanlar için, 50’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinin gerektiğinde yirmi dört saat açık ve anadilinde hizmet vermek üzere çocuk bakımevi kurulması zorunludur.
  • Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000’in üzerindeki belediyeler, 0-6 yaş arası çocuklar için mahalle bazında, anadilinde hizmet veren çocuk bakımevleri açmak zorundadır.
  • Devlet memurlarının cinsiyetine bakılmaksızın, 0-6 yaş gurubunda çocuğu olan çalışanların yararlanabileceği yirmi dört saat açık, ücretsiz ve anadilinde hizmet veren bakımevi ve kreş hizmetinin zorunlu olarak sunulması amaçlanmıştır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur