Yaşam savunucuları Adalar’ın ranta açılmasına tepkili: “Bölgedeki tek kamusal alanı da elimizden almak istiyorlar”

Adalar halkı, İBB'nin hazırladığı ve Cumhurbaşkanı kararı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrettiği imar planına dair şeffaf bilgilendirme yapılmasını talep etti. Bölgede kamusal alan olarak kullandıkların tek yerin ellerinden alınmak istendiğini kaydeden Adalar halkının basın açıklamasına İBB'nin güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı

Yaşam savunucuları Adalar’ın ranta açılmasına tepkili: “Bölgedeki tek kamusal alanı da elimizden almak istiyorlar”

İstanbul’un Adalar ilçesinde yaşam savunucuları , Adalar İlçesi Strateji Belgesi 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili sürecin kamuyla paylaşılması ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) dilekçe verdi.

Dilekçeye Kazdağları İstanbul Dayanışması, Validebağ Direnişi, İkizdere Dernekler Federasyonu, Malatya Çevre Platformu gibi ekoloji örgütlerinin yanı sıra bölge halkı da imza verdi.

Dilekçeyi teslim ettikten sonra İBB’nin Saraçhane‘deki binasının önünde açıklama yapmak isteyen yaşam savunucularına güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Güvenlik, yaşam savunucularının ‘Doğa için adalet’ yazılı dövizleri taşımasına da izin vermedi.

Adalar halkı, açıklama bekliyor

İmar Planı, Haziran 2021’de Adalar İlçe Belediyesi tarafından hazırlanarak İBB Meclisi’ne sunulmuş, ancak Kasım 2021’de Adalar ve Marmara Denizi‘nin Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesiyle birlikte, Adalar ilçesinin tamamında plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına geçmişti.

İade kararları sonrasında İBB, söz konusu İmar Planı ve Strateji Belgesi’ni Nisan 2022’de tarihinde Özel Çevre Koruma mevzuatı çerçevesinde yeniden hazırlamış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletmişti.

İmar planına dair kendilerine hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadığını kaydeden Ada sakinleri, İBB’nin hazırlayıp Bakanlığa devrettiği son planı Adalı sivil toplum kuruluşları ile paylaşmasını ve planın asıl yetkilisi Bakanlığın kamuoyuna açıklama yapmasını talep ediyor.

“İBB, Adalar’ı koruyacağı iddiasıyla bizden oy istemişti”

Adalar’daki mevsimlik inşaat yasağının sona erdiğini belirtilen açıklamada şunlar söylendi:

Bugüne kadarki uygulamalar bizi neyin beklediği hakkında yeterince fikir veriyor: Adalar’daki işgal altındaki bütün kıyılar, sahiller, Heybeliada‘da Kızılay kampı yapılan arazi ile diyanete tahsis edilen Sanatoryumu da içine alan 200 bin metrekarelik arazi, Sadık Güzelosman Plajı’nın getirildiği feci durum, Yassıada örneği bütün vehametleriyle önümüzde duruyor. Adalar’da haksız işgal yapılmış dünya kadar yer varken bilhassa Adalıların kamusal alan olarak kullandığı tek yerin elimizden alınmak istenmesi, yakın gelecekteki olumsuz adımların bir başlangıcı sayılmalıdır.

Adalıların ve yerel sivil toplum kuruluşlarının, inisiyatiflerin yani bizzat kamunun kendisinin bilgilenme, katılım ve müdahalesinin nasıl olabileceği üzerine İBB’nin acil olarak, bilgilendirme ve görüş alışveriş toplantısı düzenlemesini talep ediyoruz. Sit bölgesi Adalar’ın doğal, kültürel, arkeolojik ve tarihi mirasının korunacağına, bu mirasın gelecek kuşaklara bırakılacağına dair başta katılımcılık iddiasıyla bizden oy istemiş ve seçilmiş olan İBB yönetimini ve diğer tüm kamu kurumlarını açık, net, şeffaf bir şekilde söz vermeye davet ediyoruz.

Kaynak: Yeşil Gazete

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur