Sansür yasası: Toplam 14 maddesi Meclis’te kabul edildi

'Sansür Yasası' teklifinin 12 maddesi daha TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifin toplam 14 maddesi kabul edilmiş oldu

Sansür yasası: Toplam 14 maddesi Meclis’te kabul edildi

AKP-MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 15 Haziran’da Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen “sansür yasası”nın 3. maddesinden itibaren görüşmelere devam edildi.

Müzakerelerin ardından 12 madde daha kabul edildi.

Geçen yasama döneminde AKP ve MHP’li milletvekillerinin imzalarıyla Meclise sunulan kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda tartışmalar eşliğinde kabul edildikten sonra Genel Kurul’a sevk edilmişti. Kanun teklifi “Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere” bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Başından itibaren teklifin yeni bir sansür dalgasına neden olacağı yönünde eleştirileri olan gazetecilik örgütleri ise yasaya karşı sokağa çıkmıştı.

Kabul edilen maddelere göre:

 • İnternet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği işyeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve ‘iletişim’ başlığı altında bulundurulacak.
 • İnternet haber sitelerinde; bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.
 • Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.
 • Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.
 • Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.
 • İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.
 • Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak.
 • İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısını sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacak. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.
 • Basılmış eserler veya internet haber siteleri yoluyla işlenen veya bu kanunda öngörülen diğer suçlarla ilgili ceza davalarının bir muhakeme şartı olarak, günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay içinde açılması zorunlu olacak. Bu süreler basılmış eserlerin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildiği tarihten, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten başlayacak.”
 • Teklifle basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi. Buna göre, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
 • Kabul edilen 13’üncü maddeye göre; yabancı basın mensuplarının basın kartı alabilmek için; “çalışma izni” şartı aranacak. Yabancı basın mensuplarının çalıştıkları medya kuruluşları tarafından görevlendirme belgesi; bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri durumunda “karşılıklılık esası gözetilerek” basın kartı alabilecekler.
 • Basın Kartı Komisyonu’na ilişkin olan 14’üncü maddede; var olan 9 kişilik üye sayısı AKP-MHP’nin kabul edilen ortak önergesi ile 19’a yükseltildi. İletişim Başkanlığı’nı temsil eden üye sayısı 2’den üçe çıkarıldı; Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışındaki basın-yayın meslek kuruluşlarının sahip ve/veya çalışanları tarafından kurulmuş basın-yayın meslek kuruluşlarından en fazla basın kartı sahibi üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek “bir üye” yerine “dört üye”; sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Başkanlıkça seçilecek “bir üye” yerine “dört üye” getirildi. Ayrıca işçi sendikalarına tanınan bir üye de ikiye çıkartılırken, iletişim fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir yerine 3 kişi de komisyon üyesi olacak. Böylelikle Basın Kartı Komisyonu üye sayısı 9’dan 19’a yükseldi.

Teklifin, dün (6 Ekim) kabul edilen maddeleriyle birlikte toplam 14 maddesi kabul edilmiş oldu. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 11 Ekim Salı günü 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

İlgili haber: 

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur