SYKP’den Evvel Temmuz Festivali açıklaması: “Evvelden ebede sürdürebilmek için”

22. Evvel Temmuz Festivali'ne dair tartışmalara dair Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ( SYKP ) Hatay İl Örgütü adına Hatay İl Eş Başkanı Mehmet Çelik bir açıklama yaptı

SYKP’den Evvel Temmuz Festivali açıklaması: “Evvelden ebede sürdürebilmek için”

Hatay’da Samandağ Kalkındırma Derneği ve Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği olarak her sene düzenlenen Evvel Temmuz Festivali’nin 22’ncisi 11-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Festival komitesinin bileşenlerinden olan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ( SYKP ) Hatay İl Örgütü adına Hatay İl Eş Başkanı Mehmet Çelik festival sürecindeki tartışmalara dair bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Evvelden ebede sürdürebilmek için

Dostlarımız da hasımlarımız da bilir ki, Evvel Temmuz Festivali, binlerce yıllık halk geleneğinin güncel bir biçim altında sürdürülmesi ve yeniden üretilmesidir. Bu nedenle de Arap Alevi halkımız başta olmak üzere, tüm halklarımız Evvel Temmuz Festivali’ni canı gönülden sahiplenmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da etkinliklerimiz kitlelerin on binleri bulan katılımıyla gerçekleşmiştir.

Evvel Temmuz Festivali farklı zamanlarda çeşitli biçimlerde saldırılara maruz kalmıştır. Tarihsel devrimci toplumsal dinamikler her daim hâkim gericiliklerin yoğun saldırısı altındadır. Geçmişte olduğu gibi, yakın tarihte 12 Eylül’de benzer saldırılar olmuş, Evvel Temmuz kutlamaları yasaklanmıştı. 90’lardan sonra yıllarca ve inatla yasaklara karşı verilen mücadele sonucu kutladığımız Evvel Temmuz Festivali’ni gerçekleştirdik. SYKP olarak festival organizasyonunu yapan komitenin bir bileşeniyiz. Egemenlerin saldırılarına karşı koymak hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Sol, sosyalist yapılar, demokratik kitle örgütleri ve değerli halkımız bu konuda önemli oranda birlikte davranarak festivale sahip çıkmıştır. Ancak kimi zamanlarda “alternatif festival” adı altında ve aynı isimle etkinlikler gerçekleşti. Daha öncesinde başka formatla başlatılan ve bu biçimiyle 22 yıldır halkın sahiplenmesiyle devam eden festivale “alternatif” olarak yapılan çalışmaların, niyetten bağımsız, festival tarihini ve uzun yıllara dayalı emeği yok saymak anlamına geldiği kanısındayız. Gelecekte Buna fırsat vermeyecek adımların atılmasını ümit ediyoruz.

Halkımız, bu geleneğin sürdürülmesinde devrimcilerin, sosyalistlerin büyük emeğinin olduğunu takdir eden bir kadirşinaslık sergilemektedir. Biz sosyalistler de özgürlükçü ve demokratik bir içerikle düzenlenen, on binlerin benimsediği ve katıldığı bir festivalin devrimci dönüştürücü gücünün bilincinde olmanın sorumluluğuyla davranmakta, festivalin bu niteliğini korumakta ısrarcı olmakta, dar ve kısa vadeli hesaplardan hep uzak durmaktayız. Önceliğimiz, festivalin halkçı, kitlesel ve politik olarak demokratik-özgürlükçü içeriğini korumak ve zenginleştirerek sürekliliğini sağlamaktır.

Ancak SYKP Hatay İl Örgütü olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu hususun festivale konuk olarak katılan kimi siyasi yapılarca kavranmadığını ve festivalin güvenliğini ve sürekliliğini tehlikeye atacak tutumlar takınıldığını üzüntüyle gözlemlemekteyiz.

Nitekim festivalin tamamlanmasının hemen ardından yapılan kimi açıklamalar, bazı siyasi yapıların Evvel Temmuz Festivali’nin tarihsel, kültürel, siyasi ve toplumsal anlamını kavramadıklarını, dar siyasi çıkar ve hedeflerinin ötesini göremediklerini, festivalin kültürel ve toplumsal alanda dönen mücadeleler çerçevesindeki misyonunu ve önemini, içinden geçmekte olduğumuz sürecin karakterini anlamadıklarını göstermiştir. Açıklamalarda SYKP Hatay Örgütümüze yöneltilen mesnetsiz suçlamalar en hafif deyimiyle sorumsuzcadır, sosyalistler arasındaki ilişkiler ve devrimci dayanışma bakımından da son derece zedeleyicidir.

SYKP Hatay İl Örgütü olarak hiçbir şekilde “eleştiri” kapsamında ele alınamayacak söz konusu açıklamalara aynı minvalde yanıt verecek değiliz. Ama elbette bu mesnetsiz suçlamaların sorumluluğu onları yazıp yayanların omuzlarındadır.

Bu vesileyle halklarımıza da Evvel Temmuz’a sahip çıkarak bizleri bir kez daha siyasi iktidarın anti-demokratik, ırkçı, mezhepçi, asimilasyoncu saldırılarına karşı yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu festival organizasyonunu büyük emekle ve başarıyla gerçekleştiren tertip komitesine, Samandağ Kalkındırma Derneği’ne, Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur