Sendika düşmanlığı can aldı: Asen Metal’de atılan işçiler yerine alınan tecrübesiz işçi preste sıkışarak yaşamını yitirdi

Asen Metal'de sendikalaştıkları için işten atılan işçiler yerine alınan tecrübesiz bir işçi yeterli eğitimi almadan çalışırken preste sıkışarak yaşamını yitirdi

Sendika düşmanlığı can aldı: Asen Metal’de atılan işçiler yerine alınan tecrübesiz işçi preste sıkışarak yaşamını yitirdi

Gebze’deki Asen Metal fabrikasında Birleşik Metal-İş’e üye oldukları için 84 işçi işten atıldı. Atılan işçilerin direnişi 86. günde devam ederken atılan işçilerin yerine bir buçuk ay önce işe alınan bir işçi, yeterli işbaşı eğitimi almadığı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığından preste sıkışarak yaşamını yitirdi.

“Sözün bittiği yerdeyiz. Sendikasızlaşma inadı iş cinayeti getirdi” diyen Birleşik Metal-İş, bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sendikasızlaştırmanın işçilerin yaşamlarını da tehlikeye attığını ifade eden Birleşik Metal-İş’in açıklaması şöyle:

Çok üzgünüz.

Çok da öfkeliyiz.

Bu olay, artık her sendikalaşma örneğinde neredeyse sıradanlaşan işten çıkarma, baskı, tehdit, işçileri bölmeye çabalarının ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gösterdi.

Bu olay, işverenlerin sendikalaşma hakkını önlemeye çalışırken sadece işçi haklarını değil onların yaşama hakkını da yok sayıldığını gösterdi.

Neredeyse tüm kalifiye presçilerin işten atıldığı Asen Metal’de 3 aydır direniş sürüyor. 84 üyemiz sendikalaştıkları için işten atıldı. Asen Metal işvereni, sırf o presleri çalıştırabilmek ve sendikal mücadeleyi kırmak amacıyla işe aldığı yeni işçileri apar topar tezgah başlarına geçirdi. İşbaşı eğitimleri verilmeden, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırıldı.

Asen Metal işçilerinin sendikalaşma taleplerinin başında da, işyerinde alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri geliyordu. İşe girerken gereken sağlık raporları yoktu. Makina güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işbaşı eğitimleri fiili olarak verilmiyordu.

Asen işçileri sadece ücret ve bağlı hakları için değil güvenli çalışma ortamına kavuşmak için de sendikalaşmışlardı.

Sendikasızlaştırma çabasının şartları daha da kötüleştirdiği, sağlıksız çalışma koşullarının işçinin canına mal olduğunu gördük.

Yaşamını yitiren işçi kardeşimize rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı işçilerin en temel hakkıdır. Sendika bu temel işçi hakkının güvencesidir.

İşçilerin sendikalaşma hakkına saygı gösterin. Yaşama haklarını ellerinden almayın.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur