İSİG Meclisi: 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi: 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı iş cinayetleri raporuna göre 2022 yılının ilk yedi ayında en az 1014 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda en çok işçi ölümünün meydana geldiği işkollarının tarım, inşaat ve taşımacılık sektörü olduğu belirtildi.

Tarım sektöründe özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelere ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma, dinlenme ve temizlik alanlarının yetersizliği ve kene ısırmalarının ölümlerin temel nedenlerini oluşturduğu ifade edildi.

Raporda şunlar ifade edildi:

Temmuz ayında tarım, orman işkolunda 55 iş cinayeti meydana geldi. Böylece bu yıl işkolundaki ölümler 199’a ulaştı.

İnşaatlardaki ölümler de devam ediyor. Temmuz ayında 28, bu yıl ise şu ana kadar 192 inşaat işçisi arkadaşımızı kaybettik. (Ki bu sayıya yapı işlerinde çalışan ancak ana işverenden dolayı başka işkollarına kaydettiğimiz ölümler dahil değil). Dış cephe iskele, çatı, asansör boşluğu vb. yüksekten düşmeler ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ise ezilme/göçük ile elektrik çarpmalarından oluşuyor.

Taşımacılık sektöründe taşımacılık yoğun çalışma, mobbing, uzun çalışma saatleri, uygun olmayan yollar ve araçlar, beslenme ve uyku düzensizliği vb. sorunlar iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Ölümlerin yüzde 75’ini trafik kazaları oluştururken çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri de ölüme sebebiyet veriyor.

Genç ve çocuk işçi ölümleri artıyor

Konaklama işkoluna ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Türkiye’de turizm sezonunun açılması ile birlikte işçilerin uzun çalışma, düşük ücret vb. sorunlar dolayısıyla oluşan sağlık sorunları önemli bir gerçeklik. Diğer yandan ana işverenlerden dolayı moto kurye ölümlerini de bu işkoluna kaydediyoruz. Şu ana kadar en az 18 moto kurye ölümünü kayıt altına aldık.  Sanayi işkollarında da ölümlerin yüzde 25’i metal, madencilik, enerji, tersane/gemi, kimya, tekstil işkollarında meydana geldi. Özellikle sendikasızlaştırmanın sonuçlarının ortaya çıktığı ve genç işçi ölümlerinin yoğunlaştığını gözlemliyoruz.

Temmuz ayı ile birlikte okulların kapanması ve çocukların özellikle tarım işkolunda çalışmaya başlamasıyla (ücretsiz aile emeği ve mevsimlik işçilik) birlikte çalışan çocuk ölümlerinin artışına tanık oluyoruz. İlk altı ayda çalışırken ölen çocuk sayısı 24 iken sadece Temmuz ayında bu sayı 15. Ölen çocukların üçte biri de 14 yaş ve altında.

55 mülteci işçi hayatını kaybetti

İş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 867 ücretli (işçi ve memur) ve 147 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

İlk yedi ayında 55 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 24 işçi Suriyeli; 12 işçi Afganistanlı; 4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 2 işçi Türkmenistanlı, 1’er işçi Azerbaycan, Belaruslu, Endonezyalı, Iraklı, Kuveytli, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı ve Yunanistanlı.

Ölenlerin yüzde 97,34’ü sendikasız

İş cinayetlerinde ölenlerin 27’si (yüzde 2,66) sendikalı işçi, 987’si ise (yüzde 97,34) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, kimya, madencilik, sağlık, belediye, iletişim, enerji, taşımacılık ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur