Emek Çalışmaları Topluluğu’ndan 2021 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu: Her gün dört işçi eylemi

2020'den 2021'e işyeri temelli eylemlere katılan sayısı iki kat artışla 46 binden 83 bine, genel ve dayanışma eylemlerine katılanlar da 20 binden 40 bine çıktı

Emek Çalışmaları Topluluğu’ndan 2021 İşçi Sınıfı Eylemleri Raporu: Her gün dört işçi eylemi

Emek Çalışmaları Topluluğu, 2021’de gerçekleşen işçi eylemlerine ilişkin İşçi Sınıfı Eylemleri Raporunu yayınladı. Hazırlanan raporda 2021’de işçi eylemlerindeki sayısal artışın yanısıra, siyasi rejimin otoriterleşmesinin eylemlerin sayıca yükselme ve güçlenmesini önlemede başarısız kalmasına da dikkat çekiliyor.

2021’de her gün dört işçi eylemi

“Rapor”a göre 2021’de basına bin 480 tekil işçi ve memur eylemi yansıdı. Bir başka deyişle, Türkiye işçi sınıfı 2021’de her gün ortalama 4 eylem gerçekleştirdi.

Rapor, toparladığı eylem sayılarını işyerleri ve genel eylemler temelinde değerlendirdiğinde bu bin 480 eylemin 827 vaka etrafında gerçekleştiği sonucuna ulaşıyor.

Buna göre 2021’de iş yeri temelli eylem vaka sayısının 468, genel eylem vaka sayısının 347, dayanışma eylemi vaka sayısınınsa 12 olarak gerçekleştiği görülüyor.

Raporda 2020’de 706 olan toplam vaka sayısının 2021’de önemli bir artışla 827’ye çıkmış olmasının “en belirgin sebebi” iş yeri temelli eylemlerdeki artış olarak belirleniyor: İş yeri temelli eylem vakası sayısı önceki yıla göre 389’dan 468’e, genel eylem vakası sayısı ise 304’ten 347’ye çıkmıştı.

Eylemci sayılarında iki kat artış

Rapor, 2020’den 2021’e iş yeri temelli eylem vakalarına katılan eylemci sayısının yaklaşık iki katına çıkarak 46 binden 83 bine yükseldiğini saptıyor. Aynı dönemde genel ve dayanışma vakalarına katılan eylemci sayısının da aynı oranda, yaklaşık iki kat artarak 20 binden 40 bine çıktığı görülüyor.

Rapor bu gelişmeyi “işçi sınıfı[nın] 2021’de hak arayışını güçlendirmiş, Korona salgını sürecinde kaybettiği mevzileri geri kazanmak için bir adım öne çıkmış” olmasıyla açıklıyor ve “bu yükseliş[in] 2022’nin ilk iki ayında yaşadığımız ciddi grev dalgasının da habercisi” olduğu sonucuna ulaşıyor.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız…

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur