KESK’ten hesaplama hilesiyle kamu emekçilerine enflasyon altında zam getiren genelgeye dava

Aziz Çelik'in uyarısının ardından KESK, hesap hilesiyle kamu emekçilerine ve emeklilere enflasyon altında zam getiren genelgeye dava açtığını duyurdu

KESK’ten hesaplama hilesiyle kamu emekçilerine enflasyon altında zam getiren genelgeye dava

Haziran ayında açıklanan altı aylık enflasyonla birlikte kamu emekçilerine ve emeklilere yüzde 41,69 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Emek hareketine dair yaptığı çalışmalarla tanınan Aziz Çelik, TÜİK’in altı aylık resmi enflasyonunun bile yüzde 42,35 olduğunu ancak yapılan hesaplamayla kamu emekçilerine ve emeklilere enflasyon altında bir zam yapıldığını ifade etti. Çelik zam oranının yüzde 46,96 olması gerektiğini ifade etti.

AZİZ ÇELİK: “MEMUR VE EMEKLİLERE RESMİ ENFLASYONUN BİLE ALTINDA ZAM YAPILDI, OLMASI GEREKEN YÜZDE 46,69”

Çelik’in uyarısının ardından KESK, genelgeye dava açtığını duyurdu. KESK tarfından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Ocak 2022’de yapılan yüzde 5’lik zammın yanında Hükümet ayrıca maaşlarda %2,5’luk bir “iyileştirme” yapmıştır. 22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Kanunla bu ek zam yapılmıştır. Kamuoyuna “iyileştirme” olarak sunulan %2,5’luk fark geri alınmakta ve davalı idarece 6 aylık enflasyondan %7,5 indirilerek enflasyon farkı %34,85 olarak bulunmaktadır. Oysa Ocak 2022’de yapılan %2,5 ek zam bir iyileştirmedir, refah payıdır ve geri alınamaz. Bu yüzden enflasyon farkı %37,35 olarak uygulanmalı iken %34,85 olarak hesaplanması hukuka aykırıdır.

Buna göre memur zammı hesaplanırken uygulanması gereken usul Toplu Sözleşme Hükümlerine göre şöyledir: Enflasyon yüzde 42,35 olduğuna göre aşan kısım yüzde 5 eksiltilerek bulunan rakam yüzde 37,35’tir. Buna göre mevcut maaş ve aylıklar %37,35 artacak ve 100’den 137,35’e yükselecektir. Ardından düzeltilmiş (enflasyon farkı eklenmiş, telafi edilmiş) maaş ve aylıklara %7 zam yapılacaktır. Böylece zamlı maaş ve aylıklar 100’den 146,96’ya çıkarak %46,96 artmış olacaktır.

Ancak iktidar ve yandaş Konfederasyon hesaplamayı böyle yapmamaktadır. Enflasyon farkı ile Temmuz zammını toplayarak %41,69’luk oran bulunmakta artış buna göre yapılmaktadır. Kamu emekçilerinin aleyhine olan bu hesaplama toplu sözleşmenin enflasyon farkının telafi edilmesi amacına uygun değildir.

Toplu Sözleşme hükümleri gereğince yüzde 42,35’lik 6 aylık enflasyondan Ocak 2022’de yapılan yüzde 5 zam düşülerek enflasyon farkının bulunması gerekirken ve maaşlara toplamda yüzde 37,5’lik iyileştirme yapıldıktan sonra yüzde 7’lik Temmuz ayı zammı uygulanarak 46,96 oranında artış yapılacağı düşünülürken açıklanan enflasyon rakamının dahi altında kalacak şeklide artış yapılması Anayasa ve yasalara aykırıdır.

Bu nedenle: Sadece bağlı sendikalarının üyeleri değil tüm kamu emekçileri ve emeklilerin hak ve çıkarlarını savunan Konfederasyonumuz toplu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı genelge ve artışa karşı iptal talebiyle Danıştay’a dava açmıştır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur